Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformācija.

 • Piedāvājums: interjera lampas, kas izgatavotas no pārstrādātiem un atkārtoti izmantotiem materiāliem.

  Sociālais mērķis: mazināt tekstila un cita veida atkritumu apjomu pieaugumu Latvijā un pasaulē, radot no tiem produktus ar jaunu pievienotu vērtību.

  Kontakti:
  etsy.com

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izzinošas un radošas robotikas un programmēšanas nodarbības bērniem un jauniešiem.

  Sociālais mērķis: nodrošināt bērniem piekļuvi novatoriskām robotikas un programmēšanas apmācības tehnoloģijām.

  Kontakti:
  alfarobot.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: 3 MĀSAS ir kultūras telpa vēsturiskajā Mākslas darbinieku namā, Vecrīgā.

  Sociālais mērķis: radīt kultūrizglītojošus projektus un veicināt to pieejamību visiem Latvijas bērniem un jauniešiem neatkarīgi no ģimenes ienākumiem un dzīvesvietas, tai skaitā: bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem attālākajos Latvijas punktos, bērnu un jauniešu emocionāli ētiskā izaugsme, radošā potenciāla atraisīšana, intelektuālās attīstības veicināšana, izmantojot teātra, mūzikas un mākslas iespējas.

  Kontakti: 29327853

 • Piedāvājums: SIA “4 vēji” kopā ar DSPC “LAIPA” klientiem piedāvā sagatavot skaistas ziepes, to komplektus dāvanām, keramikas krūzes, bļodas un citus rokdarbus. Visi radītie izstrādājumi ir 100% roku darbs, ko ar mīlestību un ļoti lielu centību gatavojušas personas ar invaliditāti.

  Sociālais mērķis: nodarbināt un apmācīt sociālās atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas.

  Kontakti:
  4veji.lv

 • Piedāvājums: sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

  Sociālais mērķis: lietišķās uzvedības analīzes (ABA terapijas) sniegšana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ar konkrētās terapijas starpniecību palīdzot bērniem apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, tādejādi uzlabojot gan viņu pašu, gan viņu tuvinieku dzīves kvalitāti, kā arī veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā.

  Kontakti: 28707807

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: acu veselības centrs.

  Sociālais mērķis: sabiedrības sociālais mērķis ir sniegt ar acu veselību saistītus pakalpojumus, lai palielinātu kvalitatīvu acu veselības pakalpojumu, vides pieejamību finansiāli mazāk labvēlīgā situācijā esošiem bērniem, jauniešiem un senioriem no sociāli maznodrošinātām mērķa grupām.

  Kontakti:
  acuarsts.lv

 • Piedāvājums: zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana.

  Sociālais mērķis: sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu nodarbināšana.

  Kontakti: 29498857

   

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: īsteno neformālās izglītības programmas Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā – jaunu, inovatīvu programmu, kurā apvienotas 5 disciplīnas (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku), lai palīdzētu skolēniem izprast atsevišķu tēmu savstarpējo saistību dažādu mācību priekšmetu ietvaros un saistīt mācības ar reālo dzīvi. Veicina jaunas programmas ieviešanu Latvijas skolās, konsultējot pedagogus programmas īstenošanai.

  Sociālais mērķis: veicināt vietējās sabiedrības izglītošanu par bērnu vajadzībām viņu attīstībā katrā vecumposmā, atbalstīt un organizēt bērnu un jauniešu valdorfpedagoģijas izglītības pakalpojumu izveidi Latvijā, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību. Sniegt un nodrošināt izglītības pakalpojuma pieejamību valdorfpedagoģijā Ādažu novadā bērniem un jauniešiem vecumā no 3-19 gadiem.

  Kontakti:
  abvs.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: veselības un skaistuma pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: sniegt zobārstniecības, ambulatoriskos un ar veselības profilaksi, rehabilitācijas, slimību diagnostiku saistītus pakalpojumus sociālām mērķa grupām, kā bērni, jaunās māmiņas, sievietes, cilvēki ar īpašām vajadzībām un sabiedrībai kopumā.

  Kontakti:
  adoria.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: zināšanu, prasmju un individuālo talantu attīstība brīvā un radošā vidē, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, un sekmējot bērnu komunikācijas, sadarbības un līderības prasmes dažādos radošajos pulciņos un nometnēs.

  Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgas, kvalitatīvas un kompetencēs balstītas izglītības piedāvājumu, radīt labvēlīgus apstākļus un pozitīvus impulsus bērnu iedzimto talantu un radošā potenciāla attīstībai.

  Kontakti:
  albalira.lv