50 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Bērni, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: atbalsta centrs, kas nodrošina pieņemšanu bērniem ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem. Zem viena jumta tiek apvienoti ABA terapeiti, audiologopēds, logopēds, speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists, klīniskais psihologs.

  Sociālais mērķis: atbalstīt un attīstīt personas ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.

  Kontakti:

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: sporta klubs, individuālie un mini grupu treniņi, diagnostika, fizioterapija.

  Sociālais mērķis: popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā. Veicināt fizisko aktivitāšu un citu veselību veicinošu aktivitāšu iekļaušanu ikdienā uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Iesaistīt bērnus, jauniešus un citus interesentus sporta aktivitātēs.

  Kontakti:
  kaizengym.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: uzņēmums sniedz ārstnieciskās aprūpes pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: nodrošināt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu mobilajā kabinetā un mājas vizītēs.

  Kontakti: 29621741

 • Piedāvājums: uzņēmums, kas vēlas veicināt prieku un labāku dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, sniedzot atbalstu un vairojot socializācijas iespējas.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, tai skaitā personu ar invaliditāti, funkcionāliem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, vecāku vai aizbildņu, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, personas, kas aprūpē bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, mazbērnu, brāli, pusbrāli, māsu, pusmāsu, vecāku, vecvecāku vai laulāto, ja aprūpējamais ir persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai noteikta II invaliditātes grupa nodarbinātību, rehabilitāciju un iekļaušanos sabiedrībā. Sniegt šīm sabiedrības grupām atbalstu.

  Kontakti:
  faveo.org.lv

 • Piedāvājums: sociālās rehabilitācijas centrs, kas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas cīnās ar atkarībām.

  Sociālais mērķis: pašaizliedzīgas un nekomerciālas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kas ir atkarīgi no alkoholiskām, narkotiskām vai psihotropām vielām, kā arī cilvēkiem kas cieš no cita veida atkarībām, kas nodara ļaunumu fiziskai un garīgai cilvēka veselībai, to ģimenēm un cilvēkiem kuru radinieki kļuvuši par uzskaitīto vielu atkarīgajiem – konsultāciju un semināru organizēšana.

  Kontakti:
  retoceriba.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: moderna un pieejama klīnika visai ģimenei, kas piedāvā augsta līmeņa medicīnisko pakalpojumu klāstu.

  Sociālais mērķis: sniegt pacientiem iespēju saņemt tūlītēju ambulatoro aprūpi un nodrošināt vieglu piekļuvi augsta standarta medicīnas pakalpojumiem ērtā un pieejamā vidē katru dienu laikā no 7:00 līdz 23:00, ieskaitot brīvdienas. Tāpat “Minute Clinic” mērķis ir piedāvāt modernus un ērtus risinājumus attālinātas palīdzības sniegšanā, kā arī piedāvāt mājas izbraukumus – it īpaši tādām sociālām mērķa grupām kā personām ar invaliditāti un vecākiem vai aizbildņiem, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti.

  Kontakti:
  1min.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: vispārējā ārstu prakse.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Vidzemes un Rīgas iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši veselības aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar tiem noslēgtajiem līgumiem par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kā arī veikt sociālo uzņēmējdarbību šajos novados, sniedzot pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu.

  Kontakti: 
  vvc.lv 

 • Piedāvājums: sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

  Sociālais mērķis: lietišķās uzvedības analīzes (ABA terapijas) sniegšana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ar konkrētās terapijas starpniecību palīdzot bērniem apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, tādejādi uzlabojot gan viņu pašu, gan viņu tuvinieku dzīves kvalitāti, kā arī veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā.

  Kontakti: 28707807

 • Kategorijas: Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: ēšanas traucējumu resursu centrs – palīdzība ēšanas traucējumu ārstēšanā, psihosociālas intervences ēšanas traucējumu pacientiem un tuviniekiem.

  Sociālais mērķis: palīdzēt cilvēkiem, kas cieš no ēšanas traucējumiem un depresijas un to tuviniekiem, nodrošināt iespēju saņemt kompleksu palīdzību ēšanas traucējumu gadījumos, izglītot sabiedrību un mazināt aizspriedumus par šīm problēmām, veicināt jauno speciālistu un citu speciālistu kompetences, pieredzi šajā jomā.

  Kontakti:
  etresursucentrs.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Ģimenes zobārstniecība ir lielākais zobārstniecību tīkls Latvijā ar pārstāvniecībām Rīgā, Cēsīs, Siguldā, Valmierā, Gulbenē, Balvos un citās pilsētās.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Vidzemes un Rīgas iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši veselības aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar tiem noslēgtajiem līgumiem par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kā arī veikt sociālo uzņēmējdarbību šajos novados, sniedzot pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, radot novērtējamu un derīgu sabiedrisko labumu; organizēt darbību atbilstoši komercdarbības praksei, sniedzot pakalpojums tirgum.

  Kontakti:
  gimeneszobarstnieciba.lv