51 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: veselības un skaistuma pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: sniegt zobārstniecības, ambulatoriskos un ar veselības profilaksi, rehabilitācijas, slimību diagnostiku saistītus pakalpojumus sociālām mērķa grupām, kā bērni, jaunās māmiņas, sievietes, cilvēki ar īpašām vajadzībām un sabiedrībai kopumā.

  Kontakti:
  adoria.lv

 • Piedāvājums: profesionāla medicīniskā palīdzība ārpus medicīnas iestādes. MED4U ir specializēts ārstniecības pakalpojumu uzņēmums, kas sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību: pacienta dzīves vietā, pacienta transportēšanai, publiskos pasākumos.

  Sociālais mērķis: sniegt ar izglītību, veselības aprūpi un rehabilitāciju saistītus pakalpojumus, lai palielinātu kvalitatīvu veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Rīgas reģionā, sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, veicinot to dzīves kvalitātes uzlabošanu – vispusīgu attīstību, pašapziņu un sociālo integrāciju.

  Kontakti:
  med4u.lv

 • Kategorijas: Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: sporta klubs, pakalpojumi veselīgam dzīvesveidam un fitnesam.

  Sociālais mērķis: sekmēt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos, (t.sk. veicināt sociālo iekļaušanos, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu), iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos, kā arī gados vecākas personas sportiskās un fiziskās nodarbībās.

  Kontakti:
  bukrey.fit

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: lekciju, semināru un interaktīvu nodarbību vadīšana, pasākumu, konferenču un semināru organizēšana veselības jomā, veselīga uztura gatavošanas meistarklases, uztura speciālista pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: veicināt veselīga uztura paradumu ieviešanu Latvijas iedzīvotājiem, izmantot zinātniski pamatotus paņēmienus; veicināt izpratni par cilvēka veselību un fizioloģiskiem procesiem cilvēka organismā, popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un kliedēt mītus dažādu zinātņu jomās. Atbalstīt un organizēt interaktīvus, mūsdienīgus, progresīvus izglītojošus pasākumus, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību, attīstīt lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenē.

  Kontakti:
  onplate.eu

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: jāšanas un zirgu psiholoģijas apmācības, izjādes lieliem un maziem apvidū un laukumā, korporatīvie pasākumi un bērnu ballītes, iespēja lieliski pavadīt laiku meža ielokā.

  Sociālais mērķis: veicināt zirgu labturību Latvijā un pasaulē; nodrošināt iespēju cilvēkiem no sociālā riska grupām gūt iemaņas un prasmes patstāvīgākai dzīvei nākotnē; vides aizsardzība.

  Kontakti:
  dabaszirgi.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: tiešsaistes platforma par dabīgu, ekoloģisku un cieņpilnu bērnu aprūpi un audzināšanu, kas piedāvā plašu saturu par tēmu un konsultācijas vecākiem.

  Sociālais mērķis: veicināt zināšanas par bērnu aprūpi un audzināšanu. Palīdzēt jauniem vecākiem izprast sava bērna vajadzības un pārmaiņas sevī, veicināt zināšanas par zīdīšanu, miegu, attīstību, sadzīvi un citām tēmām, saistītām ar ikdienu ar mazuļiem tā, lai būtu saskaņā ar cilvēka bioloģiskajām un psiholoģiskajām vajadzībām. Tas, savukārt, veicina saprašanu, pieņemšanu un mieru, mazina stresu un vairo vecāku pārliecību par sevi un savām rīcībām. Veidot kopienas un piederības sajūtu, kurā var smelties jaunu informāciju, iedvesmu un atbalstu.

  Kontakti:
  ekomammas.lv

 • Kategorijas: Ražošana, SU, Veselība /

  Piedāvājums: medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību personām ar invaliditāti, bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

  Kontakti: 27071333

 • Piedāvājums: grupu dzīvoklis, dienas centrs bērniem un ģimenēm „Torņakalns”, dienas aprūpes centrs personām ar demenci „Oāze”.

  Sociālais mērķis: sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sociālo pakalpojumu sniegšana.

  Kontakti:
  dzivesoaze.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: zobārstniecības pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: Sniegt ar zobārstniecību saistītus pakalpojumus, lai palielinātu kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem no tādām sociālām mērķa grupām, kā ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgā statusam; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušām personām; ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (daudz bērnu ģimenes) veicinot bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību, pašapziņu un sociālo integrāciju.

  Kontakti:
  goldingendental.lv

 • Kategorijas: Seniori, SU, Veselība /

  Piedāvājums: veco ļaužu un invalīdu aprūpe, sociālās aprūpes pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: veikt sabiedrības, pirms pensijas un pensijas vecuma, un personām ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumus, nodarbināt invalīdus un bezdarbniekus pirmspensijas vecumā, iedzīvotāju un valsts institūciju, pašvaldību, komerciestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana sabiedriskās dzīves norisēs. Nodrošināt bezatlīdzības palīdzības sniegšanas pakalpojumus trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Vispusīgā sabiedrības veselības veicināšana.

  Kontakti:
  ligotnes.mozello.lv