19 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Sports, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas plāno radīt platformu, kurā ikviens lietotājs var atrast tuvumā esošās fiziskās aktivitātes, vai izveidot savu aktivitāti, lai piesaistītu citus sportot gribētājus.

  Sociālais mērķis: uzlabot iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības stāvokli, iesaistot fiziskās aktivitātēs dažādas sabiedrības mērķu grupas – sākot ar bērniem, beidzot ar vientuļiem senioriem vai cilvēkiem ar invaliditāti.

  Kontakti: 29964447

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: sporta klubs, individuālie un mini grupu treniņi, diagnostika, fizioterapija.

  Sociālais mērķis: popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā. Veicināt fizisko aktivitāšu un citu veselību veicinošu aktivitāšu iekļaušanu ikdienā uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Iesaistīt bērnus, jauniešus un citus interesentus sporta aktivitātēs.

  Kontakti:
  kaizengym.lv

 • Kategorijas: Bērni, Sports, SU /

  Piedāvājums: futbola treniņi, jauno audzēkņu sagatavošana.

  Sociālais mērķis: popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu, un viņu vecāku vidū, nodrošināt sporta treniņu iespējas bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.

  Kontakti:
  fsnikars.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Sports, SU /

  Piedāvājums: digitāla platforma, kur ikviens var iepazīties ar iespējām nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu. Latvijā ir ļoti daudz un dažādas sporta organizācijas, sporta klubi, dažādi sporta entuziasti, bet ne vienmēr tām ir iespēja par sevi pastāstīt.

  Sociālais mērķis: popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, tostarp bērnu un jauniešu vidū. Iesaistīt sporta aktivitātēs cilvēkus ar invaliditāti, veicināt viņu integrāciju darba vidē.

  Kontakti:
  sportolatvija.lv

 • Piedāvājums: veikborda un sērfinga nodarbību organizēšana, atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings.

  Sociālais mērķis: veikt saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas.

  Kontakti:
  delawakecamp.com

 • Kategorijas: Izglītība, Sports, SU /

  Piedāvājums: autoskola.

  Sociālais mērķis: uzlabot satiksmes drošību Latvijā, popularizēt un attīstīt autosportu Latvijā, kā arī iesaistīt autosportā personas ar invaliditāti.

  Kontakti: 26579154

 • Kategorijas: Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: progresīvs sporta medicīnas centrs, kurā strādā augstas klases profesionāļi sporta medicīnas, fizioterapijas, traumatoloģijas un rehabilitācijas jomās.

  Sociālais mērķis: veicināt veselīgas un izglītotas sabiedrības attīstību, padarīt ērtāku, pieejamāku un mazāk laikietilpīgu rehabilitāciju pēc traumām, kā arī samazināt traumu risku profilaktiski, savlaicīgi diagnosticēt un novērst sirds saslimšanas riskus un nāves gadījumus dažādu līmeņu sportā un ikdienā.

  Kontakti:
  promed.lv

 • Kategorijas: Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: hokeja nodarbības, ledus halles uzturēšana un apsaimniekošana, telpu izīrēšana.

  Sociālais mērķis: sniegt ar fiziskām aktivitātēm saistītus pakalpojumus, lai palielinātu kvalitatīvu fizisko aktivitāšu pakalpojumu pieejamību Rīgas reģionā, sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam, ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgā statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušām personām, ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (daudz bērnu ģimenes), pensionāriem, veicinot minēto personu un bērnu, un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu – vispusīgu attīstību, pašapziņu un sociālo integrāciju.

  Kontakti:
  mogohalle.lv

 • Kategorijas: Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: klientiem tiek piedāvāti interešu izglītības, fiziskās veselības un emocionālās attīstības veicinoši pakalpojumi, deju un fitnesa nodarbības un nometnes.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību un atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību.

  Kontakti:
  benefitpro.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, Sports, SU /

  Piedāvājums: velo koplietošanas pakalpojumi Rīgā.

  Sociālais mērķis: nodrošināt videi visdraudzīgāko pārvietošanās iespēju pilsētās – velosipēdu, tostarp tandēma velosipēdu, nomu un koplietošanu. Pakalpojuma pieejamība uzlabo ne tikai pilsētvides un gaisa kvalitāti, bet arī veicina vietējo uzņēmējdarbību, vides pieejamību un iedzīvotāju veselību.

  Kontakti:

  nextbike.lv