41 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt nelielais bērnu skaits grupās un klasēs, nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju.

  Sociālais mērķis: izveidot un attīstīt izglītojošu un radošu vietu pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem (tai skaitā, ar īpašām vajadzībām), radīt un uzturēt kompetenču pieejā balstītu alternatīvu izglītības iestādi, nodrošinot audzēkņu izaugsmi saskaņā ar Montessori pedagoģijas, Valdorfa pedagoģijas, Brīvdabas pedagoģijas, Ekoskolas pedagoģijas pamatprincipiem, sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības un veselības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.

  Kontakti:
  zalaskola.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums piedāvā pirmsskolas izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām.

  Sociālais mērķis: sniegt izglītības pakalpojumus izglītojamajiem no daudzbērnu, maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

  Kontakti: 29104280

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Izklaide, SU /

  Piedāvājums: piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagāta nometne Latvijā, ar ļoti piepildītu un radošu programmu bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 16 gadiem.

  Sociālais mērķis: veicināt bērnu un jauniešu talantu un prasmju attīstību, iesaisti un konkurētspēju radošajās industrijas darba tirgū Latvijā un pasaulē. Veicināt dažādu sociālo grupu (bērnu un jauniešu) vidū deju, un dot iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot dzīves kvalitāti un socializēšanās prasmes.

  Kontakti:
  kukaburra.lv

 • Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: centrs drošai bērnībai – apmācības, psiholoģiskais atbalsts, psihologa konsultācijas.

  Sociālais mērķis: iestāties par drošu bērnību katram bērnam, bez vardarbības.

  Kontakti:
  centrsdardedze.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: pozitīvu sajūtu bērnudārzs jeb pirmsskolas izglītība, kas īstenota, ar mērķi radīt drošu, radošu, bērniem draudzīgu un attīstošu vidi, kurā bērni var brīvi augt un darboties, sekojot savām individuālajām vajadzībām un gūstot profesionālu pedagogu atbalstu.

  Sociālais mērķis: attīstīt un sniegt inovatīvas, radošas, konkurētspējīgas, uz bērnu centrētas izglītības pakalpojumus.

  Kontakti:
  kukaramba.lv

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, SU, Veselība /

  Piedāvājums: atbalsta centrs Olainē, kas izveidots, lai kļūtu par vietu atpūtai, attīstībai un socializācijai, īslaicīgai pieskatīšanai bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām, lai darbojoties kopā veicināt abpusēju pozitīvu integrāciju sabiedrībā.

  Sociālais mērķis: izglītojot ģimenes par bērniem ar invaliditāti, veicināt sapratni un savstarpējo pieņemšanu, radīt darba vietas vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, veicinot vecāku atgriešanos darba tirgū un organizējot bezmaksas radošās darbnīcas ģimenēm, kuras audzina bērnus un “mūžīgos bērnus” ar invaliditāti, tādejādi mudinot ģimenes apmeklēt radošās darbnīcas vidē, kurā ģimenes jūtas ērti.

  Kontakti:
  acce.mozello.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Ziedoņa Klase” ir fonda “Viegli” gaita izglītībā, kas realizē I. Ziedoņa ideju: “Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai.” Klases stundas, spēles un aktivitātes skolas vecuma bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības, pilsoniskas sabiedrības un kultūras daudzveidības attīstību. Aktualizēt kultūras un lasītprasmes nozīmi Latvijas skolu jauniešu vidū. “Ziedoņa klase” darbības kontekstā ir būtiski izcelt skolotāja profesijas nozīmi un prestižu, kā arī veicināt skolotāju pilnveidi un izaugsmi.

  Kontakti:
  ziedonaklase.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Izklaide, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratnes veidošana, pakalpojumi un risinājumi izglītības iegūšanas jautājumos un brīvā laika pavadīšanai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, mūžizglītība, neformālās un interešu izglītības attīstība, semināri, lekciju cikli.

  Sociālais mērķis: veicināt cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratni un nepieciešamību bērna augšanas laikā un izglītības iegūšanas procesā.

  Kontakti: 28382308

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: nodarbības, kursi un nometnes ķīmijā, fizikā un elektronikā.

  Sociālais mērķis: veicināt inovatīvas un radošas izglītības pieejamību un dabaszinātņu popularizēšanu sabiedrībā, ieinteresēt bērnus un jauniešus eksaktajās zinātnēs.

  Kontakti:
  zinatnesskola.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: privātais bērnudārzs.

  Sociālais mērķis: veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Sniegt ar Montessori pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, šai procesā īstenojot individualizāciju un vērtībizglītību, kas veicina bērnu personības harmonisku izaugsmi, veido veselīgu pašapziņu un sekmē sociālo integrāciju. Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus, veidot projektus, kas saistīti ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmējot ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

  Kontakti:
  mikausis.lv