12 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: sniedz ēdināšanas un izbraukuma ēdināšanas pakalpojumus pēc pasūtījuma, veic izklaides un atpūtas darbības, nodarbojas ar lauku tūrismu.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību un veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū. Kultūras un tūrisma daudzveidības nodrošināšana, videi draudzīgas rīcības popularizēšana vietējā sabiedrībā. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, labdarības pasākumu organizēšana, izglītošana par veselīgu dzīvesveidu un vides aizsardzību.

  Kontakti: 29341073

 • Piedāvājums: kafejnīca, kas nodarbina un integrē Ukrainas civiliedzīvotājus. No brokastīm līdz vakariņām pie ukrainietēm. Šeit atradīsi sātīgus ēdienus, kas sildīs gan vēderu, tā arī sirdi. “Borščs – garšīgi pie ukrainietēm” ir vieta, kas sniedz iespēju atgūt spēkus un atkal noticēt labajam.

  Sociālais mērķis: ilgtermiņa mērķtiecīga atbalsta sniegšana Ukrainas iedzīvotājiem.

  Kontakti:

 • Piedāvājums: veģetārs veselības restorāns “Rāma” Rīgas centrā.

  Sociālais mērķis: sociālo pakalpojumu sniegšana, uzlabojot sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu dzīves kvalitāti, to integrācija darba tirgū, pakāpeniski atjaunojot šo sabiedrības locekļu darba iemaņas; vides aizsardzības un saglabāšanas veicināšana, sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām samazinot pārtikas atkritumu apjomu.

  Kontakti: 67272490

 • Piedāvājums: restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti: 29557172

 • Kategorijas: Ēdināšana, Ražošana, SU /

  Piedāvājums: bezglutēna un bezlaktozes kulinārijas un konditorejas produktu ražotne.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotāju grupai, kuriem veselības apstākļu dēļ, ir dažādas pārtikas nepanesības un alerģijas, sekmēt Latvijas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un to saražotās produkcijas pārdošanu, izglītot sabiedrību par veselīgo pārtikas produktu priekšrocībām.

  Kontakti:
  dfg.lv

 • Piedāvājums: ēdieni līdzņemšanai.

  Sociālais mērķis: iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, kultūras un tūrisma daudzveidības nodrošināšana, videi draudzīgas rīcības popularizēšana vietējā sabiedrībā.

  Kontakti: 29904637

   

 • Piedāvājums: kafejnīca-sociālais uzņēmums, kas dod iespēju ikvienam izjust maizes gatavošanas procesu un vienlaikus labāk iepazīt sevi, meditēt un kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem. Uzņēmumu ir izveidojuši Krīzes centra ģimenēm un bērniem PASPĀRNE speciālisti, tāpēc darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem un pieaugušajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kā alternatīva tiek piedāvātas īpašas maizes terapijas nodarbības.

  Sociālais mērķis: veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu, īstenojot sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību.

  Kontakti:
  ramala.lv

 • Piedāvājums: medus un citu pārtikas produktu ražošana.

  Sociālais mērķis: veicināt bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riska grupu cilvēku rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes pieaugumu. Radīt iespēju bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju fiziskās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas uzlabošanai.

  Kontakti: 29804336

 • Piedāvājums: vegānu pārtikas produkti, maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana.

  Sociālais mērķis: nodarbināt un palīdzēt invalīdiem, bāreņiem, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu, izglītojot sabiedrību par veselīgu pārtikas produktu priekšrocībām pret neveselīgiem pārtikas produktiem.

  Kontakti:
  vegset.com

 • Piedāvājums: ģimenēm draudzīgs uzņēmums, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Sociālās uzņēmējdarbības veicējs, kas nodarbina personas ar dzirdes traucējumiem.

  Sociālais mērķis: uzņēmums nodrošina sociālās atstumtības riskam pakļauto darbiniekiem psiholoģisko, dzīves motivācijas un cita veida atbalstu, lai veicinātu darbinieku pašnovērtējuma celšanu un karjeras izaugsmes iespējas.

  Kontakti:
  picerijabarons.lv