12 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: filmu un video producēšana.

  Sociālais mērķis: ražot mākslas un dokumentālās filmas, raidījumus, reportāžas un citus materiālus, kurās atspoguļoti sociāli nozīmīgi jautājumi un notikumi. Organizēt pasākumus un diskusijas ar skolēniem, studentiem, citām sabiedrības grupām par sociāli aktuāliem jautājumiem, kā arī apmācīt skolēnus un studentus kino veidošanā.

  Kontakti:
  kultfilma.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: pirmsskolas un pamatizglītība, jauniešu nometnes, skolotāju profesionālās pilnveides kursi.

  Sociālais mērķis: atbalstīt konkurētspējīgas, inovatīvas un radošas izglītības attīstību un pieejamību Latvijā, atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību, veicināt pilsoniskās sabiedrības sociālo procesu izpratni, tās izglītošanu, attīstību un integrāciju, nodrošināt vispusīgas izglītošanās un alternatīvas apmācības iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, t.sk. arī bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi: praktiskajā pedagoģiskajā darbībā un mācību materiālu izveidē.

  Kontakti:
  domdaris.lv