197 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: vispārējā ārstu prakse.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Vidzemes un Rīgas iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši veselības aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar tiem noslēgtajiem līgumiem par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kā arī veikt sociālo uzņēmējdarbību šajos novados, sniedzot pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu.

  Kontakti: 
  vvc.lv 

 • Kategorijas: Izglītība, Sports, SU /

  Piedāvājums: autoskola.

  Sociālais mērķis: uzlabot satiksmes drošību Latvijā, popularizēt un attīstīt autosportu Latvijā, kā arī iesaistīt autosportā personas ar invaliditāti.

  Kontakti: 26579154

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: zināšanu, prasmju un individuālo talantu attīstība brīvā un radošā vidē, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, un sekmējot bērnu komunikācijas, sadarbības un līderības prasmes dažādos radošajos pulciņos un nometnēs.

  Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgas, kvalitatīvas un kompetencēs balstītas izglītības piedāvājumu, radīt labvēlīgus apstākļus un pozitīvus impulsus bērnu iedzimto talantu un radošā potenciāla attīstībai.

  Kontakti:
  albalira.lv

 • Piedāvājums: veģetārs veselības restorāns “Rāma” Rīgas centrā.

  Sociālais mērķis: sociālo pakalpojumu sniegšana, uzlabojot sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu dzīves kvalitāti, to integrācija darba tirgū, pakāpeniski atjaunojot šo sabiedrības locekļu darba iemaņas; vides aizsardzības un saglabāšanas veicināšana, sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām samazinot pārtikas atkritumu apjomu.

  Kontakti: 67272490

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Kultūra, SU /

  Piedāvājums:

  • Labdarības veikali Tuvu Jelgavā, Pasta ielā 51 un Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 71. Veikalu peļņa tiek novirzīta bierības Tuvu sociālo mērķu īstenošanai.
  • Kultūrtelpa “Branku Brančotava” sniedz iespēju baudīt dažādus mākslas un kultūras pasākumus, kā arī telpa tiek iznomāta privātiem un korporatīviem pasākumiem, nodrošinot arī banketu un to apkalpošanas pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: kultūras daudzveidības nodrošināšana un vietējās kopienas stiprināšana. Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā. Palīdzība grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kā arī darbs ar jauniešiem, organizējot nometnes un izglītojošus pasākumus, dodot jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku veselīgā un pilnvērtīgā vidē.

  Kontakti:
  biedribatuvu.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izglītības atbalsta pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: sniegt atbalstu un palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām – tai skaitā bez vecāku apgādības palikušo bērnu un bāreņu apmācībai, praksei un darbā iekārtošanai.

  Kontakti: 28838993

 • Kategorijas: Darba integrācija, IT, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: IT konsultācijas un mājaslapu izveidi privātpersonām, biedrībām un mazajiem uzņēmumiem.

  Sociālais mērķis: darba integrācijas sociālā uzņēmuma attīstība, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

  Kontakti:
  labojam.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: mūzikas klubs DEPO pastāv kopš 2002. gada 15. marta un ir ilglaicīgākā koncertu vieta Latvijā.

  Sociālais mērķis: nodrošināt kultūras daudzveidību, uzturot koncertu vietu jauniem un vēl plaši nezināmiem mūziķiem, veicināt viņu atpazīstamību.

  Kontakti:
  klubsdepo.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: mūzikas menedžmenta aģentūra, kas vada projektus un veido audiobrendinga risinājumus mārketinga komunikācijā. Tiek veidota arī stratēģija mūzikas karjeras kontekstā – dziesmu jaunrade, video filmēšana, apmācības un konsultācijas.

  Sociālais mērķis: risināt sociālās atstumtības problēmas jauniešu auditorijas vidū. Galvenās mērķgrupas ir jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm un jaunieši ar invaliditāti. Pasākumi paredzēti visiem jauniešiem, šādi laužot stereotipus un veicinot dažādu sociālo grupu integrāciju.

  Kontakti:
  zvaigznajs.lv

 • Piedāvājums: gatavo tekstilizstrādājumu ražošana.

  Sociālais mērķis: radīt darbavietas sociālās atstumtības riskam pakļautai iedzīvotāju grupai, izgatavojot kvalitatīvas un pieejamas antistresa segas, kas risina plašu sociālu problēmu virknei sabiedrības grupu.

  Kontakti: 27800080