68 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: biznesa konsultācijas, stratēģija un biznesa plānu izstrāde. Mācību kursi digitālo un biznesa prasmju pilnveidei.

  Sociālais mērķis: veicināt un nodrošināt interešu un pieaugušo neformālās izglītības bezmaksas pieejamību vismaz iesācēju līmenī ikvienam pasaules iedzīvotājam latviešu valodā – izmantojot digitālās tehnoloģijas, kvalitatīvus un unikālus izdales materiālus, tiešsaisti, augstākā līmeņa pedagoģijas praksi un interaktīvu atgriezenisko saiti.

  Kontakti:
  rigadimd.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Māksla, SU /

  Piedāvājums: terapeitiskās mākslas un pašattīstības meistarklases dažādām auditorijām (ar dažādiem garīgās veselības traucējumiem, vecuma grupām, ādas krāsām, tautībām utt.).

  Sociālais mērķis: radīt jaunas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – primāri jauniešiem no trūcīgām ģimenēm, organizēt un vadīt meistarklases, izmantojot terapeitiskās mākslas metodes, veicinot sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, izglītošanu (mūžizglītību) un kultūras daudzveidības saglabāšanu, integrēt savstarpēji dažādas sociālās grupas (piemēram, seniorus ar jauniešiem, vecākus, kuri audzina bērnus vieni ar pusaudžiem, u.c.).

  Kontakti:
  emotionlaborg.com

 • Kategorijas: Izglītība, Ražošana, SU /

  Piedāvājums: palīglasīšanas un mācīšanās risinājumu izstrāde un ražošana, kas palīdz sasniegt mērķus izglītībā un realizēt savu potenciālu sociālajā dzīvē.

  Sociālais mērķis: tehnisko palīglīdzekļu ražošana, kas cilvēkiem ar disleksiju un redzes traucējumiem palīdz apgūt mācību, izzinošo un daiļliteratūru, un ir nozīmīgs atbalsts šo personu panākumiem izglītībā, mūžizglītībā, nodarbinātībā un līdzdarbībā sabiedriskajā dzīvē.

  Kontakti:
  brunomaster.com

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: privātā pirmsskolas izglītība bērniem, vecumā no 2 līdz 7 gadiem, kas dod iespēju apgūt licencētu pirmsskolas programmu divās filiālēs – Rīgā un Berģos.

  Sociālais mērķis: sniegt ar Montesori un āra pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kas balstīti uz kristīgām vērtībām, tādējādi veicinot bērnu fiziskās un garīgās veselības un emocionālo attīstību, pašapziņu un sociālo integrāciju.

  Kontakti:
  knabis.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: automobiļu apkope un remonts.

  Sociālais mērķis: organizēt un nodrošināt individuālās tehniskās ievirzes nodarbības personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, personām ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošām pilngadīgām personām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, bezdarbniekiem, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekiem, kas vecāki par 54 gadiem un ilgstošiem bezdarbniekiem pamatiemaņu iegūšanai darbā ar dažādu tehniku un instrumentiem, kas veicinās tālākizglītību un patstāvīga darba atrašanu. Nodrošināt lauku iedzīvotājiem nepieciešamo automobiļu, smagās tehnikas un dažāda veida aparatūras nomu, remontu un pakalpojumu sniegšanu. Veicināt un attīstīt jauniešu tehnisko un radošo domāšanu, piedāvājot praktiskas un izglītojošas dažādu jomu ievirzes, un nodarbības tehnikas darbnīcā un muzejā.

  Kontakti: 29186717

   

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Ziedoņa Klase” ir fonda “Viegli” gaita izglītībā, kas realizē I. Ziedoņa ideju: “Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai.” Klases stundas, spēles un aktivitātes skolas vecuma bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības, pilsoniskas sabiedrības un kultūras daudzveidības attīstību. Aktualizēt kultūras un lasītprasmes nozīmi Latvijas skolu jauniešu vidū. “Ziedoņa klase” darbības kontekstā ir būtiski izcelt skolotāja profesijas nozīmi un prestižu, kā arī veicināt skolotāju pilnveidi un izaugsmi.

  Kontakti:
  ziedonaklase.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums saved kopā jaunieti ar invaliditāti ar potenciālo darba devēju.

  Sociālais mērķis: darba iespēju radīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, it īpaši vecumā no 16-18 gadiem, izveidojot sistēmu, kurā tiek savienoti darba ņēmēji ar darba devējiem.

  Kontakti: 26606109

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izglīto lēmumu pieņēmējus, speciālistus un jauno paaudzi par aprites ekonomikas principiem un ieguvumiem: darbnīcas, uzņēmumu apmācības, vadības konsultācijas.

  Sociālais mērķis: vienīgais un galvenais mērķis ir veicināt zināšanas un izpratni par ilgtspēju, aprites ekonomiku, dizaina domāšanu un aprites ekonomikas dizainu dažādu sabiedrības grupu, jo īpaši dizaineru un uzņēmēju vidū.

  Kontakti:
  alterlabs.org

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: vadošā Latvijas organizācija glābēju uz ūdens apmācībā un izglītošanā, kā arī bērnu izglītošanā par drošību pie un uz ūdens.

  Sociālais mērķis: sociālas ietekmes radīšana (veicināt lielāku drošību pie/uz ūdens, noslīkušo cilvēku skaita un traumu gūšana pie/uz ūdens samazināšana, prevencija un sabiedrības izglītošana par drošību uz/pie ūdens, utt.), nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm.

  Kontakti:
  lifeguard.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: mācību kursi par to, ko nozīmē būt vecākam, kā veidot paļāvības pilnas attiecības ar saviem bērniem un kā nepazaudēt draudzību un uzticību arī tad, kad vajag novilkt robežas. Citiem vārdiem vecāku izglītošana par to, kā būt par labāko vecāku savam bērnam bez vainas apziņas un bez bailēm.

  Sociālais mērķis: veicināt katra bērna iespējas un tiesības augt ģimenē, sniegt emocionālu, juridisku un praktisku atbalstu ģimenēm, tai skaitā tām ģimenēm, kuras uzņem bez vecāku gādības palikušus bērnus. Veicināt sabiedrības izpratni par vecāku lomu bērnu emocionālajā un praktiskajā audzināšanā.

  Kontakti:
  centrszin.lv