SIA “Caritas misija”

Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: nodrošina sociālos pakalpojumus mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālais mērķis: karitatīvais darbs ar mazaizsargātām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, dažāda veida sociālo, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana.

Kontakti:
caritas.lv

Skatīt vēl: