SIA “Pētnieku darbnīca”

Kategorijas: Bērni, Izglītība, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāde.

Sociālais mērķis: īstenojot valsts pirmsskolas un sākumskolas izglītības standartā noteikto uzdevumu izpildi, sekmē pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veidojot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem, kā arī attīsta izpratni par Marijas Montesori pedagoģiju.

Kontakti:
petnieki.lv

Skatīt vēl: