SIA “IDĀRTO”

Kategorijas: Pakalpojumi, Sociālie pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: sniedz konsultācijas, grupu un individuālās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, garīgās prakses, seminārus, online kursus – izpratnei, piepildījumam, psihoemocionālajai veselībai un garīgajai izaugsmei.

Sociālais mērķis: nodrošina konsultācijas, lekcijas un citus informatīvos materiālus psihiskās veselības un psiholoģiskās noturības stiprināšanai personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām. Sniedz iespēju apgūt pašpalīdzības prasmes psihiskās veselības un psiholoģiskās noturības stiprināšanai personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām un veicina palīdzošo profesiju pārstāvju tālākizglītību un prasmju apguvi darbā ar personām, kas slimo ar neinfekciju slimībām.

Kontakti:
idarto.com

Skatīt vēl: