SIA “EMU Skola”

Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un sniedz skolotājam praktiskus ieteikumus skolēna un klases atbalstam.

Sociālais mērķis: veicināt katra bērna iespējas sasniegt savu potenciālu, būt par kompetenču centru jautājumos, kas saistīti ar bērnu sociālemocionālajām vajadzībām un ar to saistītiem jautājumiem. Īsteno un organizē sociālemocionālās prevences darbu bērniem, izmantojot digitālus instrumentus. Veicina sabiedrības izpratni par sociālemocionālajām vajadzībām bērnu izglītības procesā. Rada inovācijas, lai palīdzētu bērnu atbalsta sistēmām.

Kontakti:
skolas.emu.lv

Skatīt vēl: