SIA “Dabas Saldumu Maģija”

Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: izglītojoši un prasmju nostiprinoši pasākumi izglītības un aprūpes iestādēs.

Sociālais mērķis: veicināt izpratnes veidošanu un prasmju attīstību par kulinārijas un konditorejas izstrādājumu gatavošanu visām sociālajām grupām, radīt bērniem un jauniešiem interesi par konditorejas izstrādājumu gatavošanu, uzlabot atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti, iesaistot integrējošos pasākumos un nodarbībās.

Kontakti: 28630985

Skatīt vēl: