SIA “Brīvā skola”

Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālu apmācības pieeju.

Sociālais mērķis: kvalitatīva un ilgtspējīgas sabiedrības modelim atbilstoša kopveseluma pieeja izglītībā, kur bērns, ģimene, skola un pedagogs ir vienota komanda ar kopīgiem mērķiem un uzdevumiem veiksmīgai personas pašrealizācijai. Organizēt pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgus pasākumus un iesaistīties projektos, kuri veido pozitīvu sociālo ietekmi ilgtermiņā gan skolas un tās kopienas cilvēkiem, gan novada un Latvijas mērogā.

Kontakti:
brivaskola.lv

Skatīt vēl: