SIA “Grams Nākotnes”

Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: izglītojošas mācību ekskursijas “radošajā tehnoloģiju mājā”, izbraukumi uz skolām – meistardarbnīcas skolēniem un pedagogiem, mūžizglītība, VR/AR pulciņš skolēniem.

Sociālais mērķis: sniegt izglītības pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, bērniem un jauniešiem. Sniegt pakalpojumus un nodrošināt servisu personām ar invaliditāti, pensionāriem, personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī citām sociāli atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti.

Kontakti:
gramsnakotnes.lv

Skatīt vēl: