SIA “Sociālais uzņēmums Ulubele”

Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: dzīvnieku aprūpe, patversme.

Sociālais mērķis: nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un nodrošinot dzīvnieku barības tirdzniecību. Veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma, veselības stāvokļa, izveidojot dzīvnieku rehabilitācijas centru. Veicināt izglītotu un empātisku attieksmi pret dzīvniekiem, nodrošinot bērniem dienas nometņu pakalpojumus, sniedzot dzīvnieku viesnīcas un kinologa pakalpojumus. Praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā, sniedzot pakalpojumus dzīvnieku izķeršanā un izmitināšanā.

Kontakti:
ulubele.org

Skatīt vēl: