SIA “Fregate”

Kategorijas: Darba integrācija, Kultūra, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās.

Sociālais mērķis: līdzdarboties nozares izaugsmē un veicināt tās reputācijas un kvalitātes attīstību Latgalē un Latvijā kopumā. Integrēt darba tirgū nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus, bezdarbniekus, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekus ar invaliditāti, personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personas no sociāli jūtīgām sabiedrības grupām.

Kontakti: 22029888

Skatīt vēl: