SIA “Telpa bērnam”

Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: pirmsskolas izglītība.

Sociālais mērķis: veicināt sociālo prasmju, psihoemocionālā un fiziskā stāvokļa uzlabošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar autiska spektra traucējumiem. Sekmēt un veicināt bērnu vispusīgu, harmonisku un dabisku attīstību, ievērojot tās vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē. Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.

Kontakti: 20001942

Skatīt vēl: