SIA “BenefitPro”

Kategorijas: Jaunieši, Sports, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: klientiem tiek piedāvāti interešu izglītības, fiziskās veselības un emocionālās attīstības veicinoši pakalpojumi, deju un fitnesa nodarbības un nometnes.

Sociālais mērķis: veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību un atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību.

Kontakti:
benefitpro.lv

Skatīt vēl: