SIA “Jaunatnes Hokeja centrs”

Kategorijas: Jaunieši, Sports, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: hokeja nodarbības, ledus halles uzturēšana un apsaimniekošana, telpu izīrēšana.

Sociālais mērķis: sniegt ar fiziskām aktivitātēm saistītus pakalpojumus, lai palielinātu kvalitatīvu fizisko aktivitāšu pakalpojumu pieejamību Rīgas reģionā, sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam, ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgā statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušām personām, ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (daudz bērnu ģimenes), pensionāriem, veicinot minēto personu un bērnu, un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu – vispusīgu attīstību, pašapziņu un sociālo integrāciju.

Kontakti:
mogohalle.lv

Skatīt vēl: