SIA “BJMK”

Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku: gan muzicējot, gan organizējot dažādus pasākumus, tematiskos vakarus, koncertus, kā arī popularizē dažāda veida brīvprātīgo darbu bērniem un jauniešiem. Tiek piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes – nometnes, projektu darbnīcas, meistarklases, lekcijas.

Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un alternatīvu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Veicināt sociāli mazaizsargāto grupu (bērni, jaunieši, nepilnās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, etniskās minoritātes) integrāciju un pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā. Nodrošināt iespēju muzikāli un radoši pašrealizēties bērniem, jauniešiem un ģimenēm (t.sk. maznodrošinātām personām). Nodrošināt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, vienlaikus sniedzot izpratni par būtiskām kultūras un sabiedrības vērtībām. Nodrošināt materiāltehnisko bāzi mērķu realizēšanai. Veidot, piesaistīt un apmācīt kvalificētu personālu.

Kontakti:
bjmk.lv

Skatīt vēl: