SIA “Zvaigznāja komanda”

Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: mūzikas menedžmenta aģentūra, kas vada projektus un veido audiobrendinga risinājumus mārketinga komunikācijā. Tiek veidota arī stratēģija mūzikas karjeras kontekstā – dziesmu jaunrade, video filmēšana, apmācības un konsultācijas.

Sociālais mērķis: risināt sociālās atstumtības problēmas jauniešu auditorijas vidū. Galvenās mērķgrupas ir jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm un jaunieši ar invaliditāti. Pasākumi paredzēti visiem jauniešiem, šādi laužot stereotipus un veicinot dažādu sociālo grupu integrāciju.

Kontakti:
zvaigznajs.lv

Skatīt vēl: