SIA “Sociālais centrs Rāma 1”

Kategorijas: Ēdināšana, Mazumtirdzniecība, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: veģetārs veselības restorāns “Rāma” Rīgas centrā.

Sociālais mērķis: sociālo pakalpojumu sniegšana, uzlabojot sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu dzīves kvalitāti, to integrācija darba tirgū, pakāpeniski atjaunojot šo sabiedrības locekļu darba iemaņas; vides aizsardzības un saglabāšanas veicināšana, sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām samazinot pārtikas atkritumu apjomu.

Kontakti: 67272490

Skatīt vēl: