Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformācija.

 • Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: centrs drošai bērnībai – apmācības, psiholoģiskais atbalsts, psihologa konsultācijas.

  Sociālais mērķis: iestāties par drošu bērnību katram bērnam, bez vardarbības.

  Kontakti:
  centrsdardedze.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: dzīvnieku aprūpe, patversme.

  Sociālais mērķis: nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un nodrošinot dzīvnieku barības tirdzniecību. Veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma, veselības stāvokļa, izveidojot dzīvnieku rehabilitācijas centru. Veicināt izglītotu un empātisku attieksmi pret dzīvniekiem, nodrošinot bērniem dienas nometņu pakalpojumus, sniedzot dzīvnieku viesnīcas un kinologa pakalpojumus. Praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā, sniedzot pakalpojumus dzīvnieku izķeršanā un izmitināšanā.

  Kontakti:
  ulubele.org

 • Kategorijas: Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: jauniešu regbija, futbola un petanka klubs.

  Sociālais mērķis: veikt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, pievēršoties sociālo problēmu risināšanai, radot labumu sabiedrībai, t.i. sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana.

  Kontakti:
  upesciems.lv

 • Piedāvājums: sniegt personām ar funkcionāliem traucējumiem palīdzību tehnisko palīglīdzekļu iegādē, uzturēšanā un uz viņu vajadzībām balstītu mājokļu iekšējās un ārējās vides pielāgošanas procesā.

  Sociālais mērķis: prioritāri uzņēmuma darbībā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīt personas ar funkcionāliem traucējumiem (invalīdi ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem), sniegt sociālā darba un citus tiesību aktos noteiktos sociālos pakalpojumus, kā arī palielināt kvalitatīvu, institucionālajai aprūpei un uz sabiedrību vajadzībām balstītu, alternatīvu sociālo pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālā riska mērķa grupām.

  Kontakti:
  sinoparks.lv

 • Kategorijas: Darba integrācija, SU /

  Piedāvājums: kokapstrādes uzņēmums Valmieras cietuma teritorijā.

  Sociālais mērķis: ieslodzīto vai personu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, nodarbinātības veicināšana.

  Kontakti: 29563360

 • Piedāvājums: nodrošina daudzveidīgus zvanu centra pakalpojumus augstākajā kvalitātē, zvanu centra komandu veido kvalificēti speciālisti visdažādākajā jomās, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu un profesionālu pakalpojumu jebkuras nozares biznesam.

  Sociālais mērķis: darba iespēju radīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem, bezdarbniekiem vecuma grupā 50 gadi un vairāk, jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, kā arī sociālās atstumtības riska grupām. Veicināt samazinātas maksas vai bezmaksas tālruņa līnijas izveidošanu un socializācijas vajadzības apmierināšanu vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem ar sociālās atstumtības risku.

  Kontakti:
  sonido.lv

 • Piedāvājums: deju teātris, kas piedāvā dažāda stila deju šova programmas.

  Sociālais mērķis: caur sportu, deju un mūziku motivēt cilvēkus pārvarēt vēzi un atgūties pēc vēža slimības, sniegt psiholoģisku palīdzību cilvēkiem, kas slimojuši ar vēzi, dalīties ar pieredzes stāstiem un organizēt pasākumus, lai iedvesmojot vēža slimniekus un personas, kas pārcietušas vēzi, uzveikt slimību un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

  Kontakti: 28704865

 • Kategorijas: Izglītība, Sports, SU /

  Piedāvājums: digitāla platforma, kur ikviens var iepazīties ar iespējām nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu. Latvijā ir ļoti daudz un dažādas sporta organizācijas, sporta klubi, dažādi sporta entuziasti, bet ne vienmēr tām ir iespēja par sevi pastāstīt.

  Sociālais mērķis: popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, tostarp bērnu un jauniešu vidū. Iesaistīt sporta aktivitātēs cilvēkus ar invaliditāti, veicināt viņu integrāciju darba vidē.

  Kontakti:
  sportolatvija.lv

 • Piedāvājums: stikla dizaina studija, kas izveidota kā darba vieta Baltijas stikla māksliniekiem, platforma stikla dizaina produktu radīšanai un pārdošanai.

  Sociālais mērķis: radīt ilgstošu sociālu pozitīvu ietekmi, veicot radošu saimniecisko darbību kultūras daudzveidības un izglītības veicināšanas nodrošināšanai.

  Kontakti:
  glass-point.eu

 • Piedāvājums: digitālā platforma, kurā pirkt un pārdot to, kas netiek nelietots.

  Sociālais mērķis: platforma, kas lietām piešķir otru dzīvi, aicina mainīt domāšanas veidu un aicina izmantot lietas, kuras vēl var sniegt labumu, tādējādi piedaloties aprites ekonomikā.

  Kontakti:
  stufful.com