Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformāciju.

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: specializētā ārstu prakse.

  Sociālais mērķis: ārstniecības un sociālo pakalpojumu sniegšana, proti, konsultatīvais, psiholoģiskais, medicīniskais atbalsts onkoloģijas pacientiem un tuviniekiem ārstniecības laikā un rehabilitācijas periodā, kā arī preventīvie izglītojošie pasākumi problēmsituāciju novēršanai nākotnē. Rehabilitācija un preventīvie pasākumi ietver arī ekskursiju programmas, izglītojošos seminārus un kursus.

  Kontakti: 29227943

   

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas veiks sociālās aprūpes funkcijas un sniegs pakalpojumus klientiem, kuriem ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība un aprūpe sakarā ar kustību traucējumiem vai nespēju veikt patstāvīgi aprūpi sev pašiem.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti veselības aprūpes jomā, sniegt pakalpojumus un nodrošināt attiecīgu uzturēšanos un aprūpi pēc operāciju un smagu saslimšanu gadījumos dažādiem vecumiem un dzīves periodiem.

  Kontakti: 26613948

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Vigo ir digitālās rehabilitācijas programma insultu pārcietušajiem, kas ir pieejama planšetdatorā – savas mājas ērtībā un piemērota arī lietotājiem bez tehnoloģiskām priekšzināšanām.

  Sociālais mērķis: ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību veicināt insulta pārcietušo cilvēku atlabšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.

  Kontakti:
  vigo.health

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: tūrisma aģentūra

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālo un medicīnas tūrismu Latgales reģionā.

  Kontakti:
  viktorijatravel.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums izveidojis platformu, kur satiekas jaunieši un viņu iespējas – tā ir vieta, kur atrast jaunus mērķus un līdzīgi domājošos.

  Sociālais mērķis: saistoši veicināt mērķauditorijas iniciatīvu un līdzdalību Latvijas un ES kultūrtelpas norisēs; sociāli lietderīgu organizāciju, un apvienību aktivitāšu informācijas pieejamības atvieglošana informācijas telpā, veicinot sabiedrības un mērķauditorijas interesi un līdzdalību.

  Kontakti:
  visasiespejas.lv

 • Piedāvājums: sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Uzņēmuma piedāvājumā atrodami daudzveidīgi rokudarbi, trauki, adījumi, sveces un citi izstrādājumi, kurus darinājuši cilvēki ar invaliditāti, viņu vecāki vai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicinot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti:
  visivar.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: inovatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana.

  Sociālais mērķis: atbalstīt katra bērna dabisko attīstību un veicināt viņa patstāvību.

  Kontakti:
  montesoripardaugava.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Young Media House” ir jauniešu organizācijas “Avantis” un starptautiskās mediju nometnes “Young Media Sharks” absolventu radīts projekts, piedāvājot kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: sniegt jauniešiem praktiskas iemaņas mediju satura veidošanā un pasākumu rīkošanā.

  Kontakti:
  youngmediahouse.com

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Ziedoņa Klase” ir fonda “Viegli” gaita izglītībā, kas realizē I. Ziedoņa ideju: “Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai.” Klases stundas, spēles un aktivitātes skolas vecuma bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības, pilsoniskas sabiedrības un kultūras daudzveidības attīstību. Aktualizēt kultūras un lasītprasmes nozīmi Latvijas skolu jauniešu vidū. “Ziedoņa klase” darbības kontekstā ir būtiski izcelt skolotāja profesijas nozīmi un prestižu, kā arī veicināt skolotāju pilnveidi un izaugsmi.

  Kontakti:
  ziedonaklase.lv

 • Piedāvājums: Latvijā radīts zīmols, kas reprezentē apģērbu kā jaunas identitātes formas meklējumu balstoties upcycling koncepcijā, kā arī izmantojot dabīgas izcelsmes materiālus. Izmantot ražošanā tādus materiālus, kā džinsu bikses, lins.

  Sociālais mērķis: mazināt tekstilatkritumu apjomu, radot no tiem produktus ar jaunu pievienotu vērtību. Veicināt izpratni par resursu otrreizēju izmantošanu.

  Kontakti:
  zile-zile.com