Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformācija.

 • Piedāvājums: ilgtspējīgā lauku tūrisma un izmitināšanas pakalpojumi, kas neapdraud dabas, kultūras un sociālos resursus, vienlaicīgi nodrošinot ekonomisko attīstību un pieaugušo dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, kā arī visa veida resursu racionālu izmantošanu.

  Sociālais mērķis: sekmēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju, īpaši invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku integrāciju sabiedrībā. Mainīt stereotipu par invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku darba spējām un produktivitāti. Parādīt, ka sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, it īpaši invalīdi ir spējīgi līdzvērtīgi darboties sabiedrībā.

  Kontakti:
  upesliciatputai.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: vispārējā ārstu prakse.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Vidzemes un Rīgas iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši veselības aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar tiem noslēgtajiem līgumiem par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, kā arī veikt sociālo uzņēmējdarbību šajos novados, sniedzot pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu.

  Kontakti: 
  vvc.lv 

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt nelielais bērnu skaits grupās un klasēs, nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju.

  Sociālais mērķis: izveidot un attīstīt izglītojošu un radošu vietu pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem (tai skaitā, ar īpašām vajadzībām), radīt un uzturēt kompetenču pieejā balstītu alternatīvu izglītības iestādi, nodrošinot audzēkņu izaugsmi saskaņā ar Montessori pedagoģijas, Valdorfa pedagoģijas, Brīvdabas pedagoģijas, Ekoskolas pedagoģijas pamatprincipiem, sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības un veselības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.

  Kontakti:
  zalaskola.lv

 • Piedāvājums: dejošanas nodarbības.

  Sociālais mērķis: sniegt sociālus pakalpojumus, veicināt kultūras daudzveidību, veicināt izglītības darbību un veidot iekļaujošu pilsonisko sabiedrību.

  Kontakti:
  dejuskola.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: specializētā ārstu prakse.

  Sociālais mērķis: ārstniecības un sociālo pakalpojumu sniegšana, proti, konsultatīvais, psiholoģiskais, medicīniskais atbalsts onkoloģijas pacientiem un tuviniekiem ārstniecības laikā un rehabilitācijas periodā, kā arī preventīvie izglītojošie pasākumi problēmsituāciju novēršanai nākotnē. Rehabilitācija un preventīvie pasākumi ietver arī ekskursiju programmas, izglītojošos seminārus un kursus.

  Kontakti: 29227943

   

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas veiks sociālās aprūpes funkcijas un sniegs pakalpojumus klientiem, kuriem ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība un aprūpe sakarā ar kustību traucējumiem vai nespēju veikt patstāvīgi aprūpi sev pašiem.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti veselības aprūpes jomā, sniegt pakalpojumus un nodrošināt attiecīgu uzturēšanos un aprūpi pēc operāciju un smagu saslimšanu gadījumos dažādiem vecumiem un dzīves periodiem.

  Kontakti: 26613948

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Vigo ir digitālās rehabilitācijas programma insultu pārcietušajiem, kas ir pieejama planšetdatorā – savas mājas ērtībā un piemērota arī lietotājiem bez tehnoloģiskām priekšzināšanām.

  Sociālais mērķis: ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību veicināt insulta pārcietušo cilvēku atlabšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.

  Kontakti:
  vigo.health

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: tūrisma aģentūra

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālo un medicīnas tūrismu Latgales reģionā.

  Kontakti:
  viktorijatravel.lv

 • Kategorijas: Apģērbi, SU /

  Piedāvājums: specializēts apģērbu veikals, kas paredzēts personām ar kustību traucējumiem, piedāvājot pārdomāti veidotu kolekciju, kas paredzēta ratiņkrēslu lietotājiem, protēžu nēsātājiem un tiem, kam nepieciešams rehabilitācijas apģērbs pēc traumas.

  Sociālais mērķis: veicināt cilvēku ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā; ražošanas un produktu izstrādes pakalpojumu sniegšana.

  Kontakti:
  vilbers.com

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums izveidojis platformu, kur satiekas jaunieši un viņu iespējas – tā ir vieta, kur atrast jaunus mērķus un līdzīgi domājošos.

  Sociālais mērķis: saistoši veicināt mērķauditorijas iniciatīvu un līdzdalību Latvijas un ES kultūrtelpas norisēs; sociāli lietderīgu organizāciju, un apvienību aktivitāšu informācijas pieejamības atvieglošana informācijas telpā, veicinot sabiedrības un mērķauditorijas interesi un līdzdalību.

  Kontakti:
  visasiespejas.lv