Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformāciju.

 • Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas veiks sociālās aprūpes funkcijas un sniegs pakalpojumus klientiem, kuriem ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība un aprūpe sakarā ar kustību traucējumiem vai nespēju veikt patstāvīgi aprūpi sev pašiem.

  Sociālais mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti veselības aprūpes jomā, sniegt pakalpojumus un nodrošināt attiecīgu uzturēšanos un aprūpi pēc operāciju un smagu saslimšanu gadījumos dažādiem vecumiem un dzīves periodiem.

  Kontakti: 26613948

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Vigo ir digitālās rehabilitācijas programma insultu pārcietušajiem, kas ir pieejama planšetdatorā – savas mājas ērtībā un piemērota arī lietotājiem bez tehnoloģiskām priekšzināšanām.

  Sociālais mērķis: ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību veicināt insulta pārcietušo cilvēku atlabšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.

  Kontakti:
  vigo.health

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: tūrisma aģentūra

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālo un medicīnas tūrismu Latgales reģionā.

  Kontakti:
  viktorijatravel.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums izveidojis platformu, kur satiekas jaunieši un viņu iespējas – tā ir vieta, kur atrast jaunus mērķus un līdzīgi domājošos.

  Sociālais mērķis: saistoši veicināt mērķauditorijas iniciatīvu un līdzdalību Latvijas un ES kultūrtelpas norisēs; sociāli lietderīgu organizāciju, un apvienību aktivitāšu informācijas pieejamības atvieglošana informācijas telpā, veicinot sabiedrības un mērķauditorijas interesi un līdzdalību.

  Kontakti:
  visasiespejas.lv

 • Piedāvājums: sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Uzņēmuma piedāvājumā atrodami daudzveidīgi rokudarbi, trauki, adījumi, sveces un citi izstrādājumi, kurus darinājuši cilvēki ar invaliditāti, viņu vecāki vai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicinot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti:
  visivar.lv

 • Kategorijas: Bērni, IT, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums, izmantojot virtuālās realitātes sniegtās iespējas bērniem drošā vidē, cenšas padarīt funkcionālo speciālistu darbu efektīvāku un kopējo rehabilitācijas procesu iesaistošāku, ļaujot viņiem ietaupīt gan materiālos, gan emocionālos resursus.

  Sociālais mērķis: uzlabot bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti un adaptācijas spējas, dažādu prasmju savlaicīgas un iesaistošas attīstīšanas. Nodrošināt zinātnē balstītu, kvalitatīvu nodarbību pieejamību bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, integrēt viņus sabiedrībā.

  Kontakti:
  vreach.eu

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: inovatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana.

  Sociālais mērķis: atbalstīt katra bērna dabisko attīstību un veicināt viņa patstāvību.

  Kontakti:
  montesoripardaugava.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Young Media House” ir jauniešu organizācijas “Avantis” un starptautiskās mediju nometnes “Young Media Sharks” absolventu radīts projekts, piedāvājot kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: sniegt jauniešiem praktiskas iemaņas mediju satura veidošanā un pasākumu rīkošanā.

  Kontakti:
  youngmediahouse.com

 • Piedāvājums: savieno kvalificētos darbiniekus ārzemēs ar labi apmaksātām vakancēm uzņēmumos Latvijā, kas novērtē pasaulē gūto pieredzi.

  Sociālais mērķis: veicināt darbaspēka atgriešanos Latvijā, veicināt remigrāciju, konsultēt remigrantus ar darbu saistītos, sociālos un sadzīviskos jautājumos, kā arī veikt citas darbības, kas veicinātu darbaspēka pieplūdumu Latvijā.

  Kontakti:
  yourmove.lv

 • Piedāvājums: restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti: 29557172