Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformāciju.

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: “Ziedoņa Klase” ir fonda “Viegli” gaita izglītībā, kas realizē I. Ziedoņa ideju: “Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai.” Klases stundas, spēles un aktivitātes skolas vecuma bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības, pilsoniskas sabiedrības un kultūras daudzveidības attīstību. Aktualizēt kultūras un lasītprasmes nozīmi Latvijas skolu jauniešu vidū. “Ziedoņa klase” darbības kontekstā ir būtiski izcelt skolotāja profesijas nozīmi un prestižu, kā arī veicināt skolotāju pilnveidi un izaugsmi.

  Kontakti:
  ziedonaklase.lv

 • Piedāvājums: Latvijā radīts zīmols, kas reprezentē apģērbu kā jaunas identitātes formas meklējumu balstoties upcycling koncepcijā kā arī izmantojot dabīgas izcelsmes materiālus. Izmantot ražošanā tādus materiālus, kā džinsu bikses, lins.

  Sociālais mērķis: mazināt tekstilatkritumu apjomu, radot no tiem produktus ar jaunu pievienotu vērtību. Veicināt izpratni par resursu otrreizēju izmantošanu.

  Kontakti:
  zile-zile.com

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: digitālā platforma, kur ar neformālo izglītību saistītās organizācijas un uzņēmumi izvieto savus izglītojošos piedāvājumus pedagogiem, skolām un ģimenēm veicinot kritiskās domāšanas un zinātnes kapitāla veidošanu sabiedrībā.

  Sociālais mērķis: veicināt mācīšanās un izzināšanas kultūru sabiedrībā.

  Kontakti: 29423324

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: mūzikas menedžmenta aģentūra, kas vada projektus un veido audiobrendinga risinājumus mārketinga komunikācijā. Tiek veidota arī stratēģija mūzikas karjeras kontekstā – dziesmu jaunrade, video filmēšana, apmācības un konsultācijas.

  Sociālais mērķis: risināt sociālās atstumtības problēmas jauniešu auditorijas vidū. Galvenās mērķgrupas ir jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm un jaunieši ar invaliditāti. Pasākumi paredzēti visiem jauniešiem, šādi laužot stereotipus un veicinot dažādu sociālo grupu integrāciju.

  Kontakti:
  zvaigznajs.lv

 • Kategorijas: Bērni, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina sociālos pakalpojumus mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

  Sociālais mērķis: karitatīvais darbs ar mazaizsargātām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, dažāda veida sociālo, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana.

  Kontakti:
  caritas.lv

 • Kategorijas: Bērni, Jaunieši, Sports, SU, Veselība /

  Piedāvājums: sporta klubs, individuālie un mini grupu treniņi, diagnostika, fizioterapija.

  Sociālais mērķis: popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā. Veicināt fizisko aktivitāšu un citu veselību veicinošu aktivitāšu iekļaušanu ikdienā uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Iesaistīt bērnus, jauniešus un citus interesentus sporta aktivitātēs.

  Kontakti:
  kaizengym.lv