3 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Seniori, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina mājas uzkopšanu, kompanjonu, izbraukumu draugu, asistentu pie ārsta, mājas apstākļos ēst gatavošanu, izklaides aktivitātes, izglītojošos pasākumus un daudz ko citu, kas padara senioru vecumdienas prieka mirkļu un draudzības piesātinātas.

  Sociālais mērķis: veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu piedāvājot pakalpojumus un produktus senioriem un viņu ģimenēm, sabiedrības izglītošanu un izglītošanas iespējas personām, kuras ikdienā dzīvo, strādā un atbalsta seniorus un viņu ģimenes. Organizēt un atbalstīt senioru un viņu ģimeņu mūžizglītību.

  Kontakti:
  happyotto.com/lv

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: sniedz konsultācijas, seminārus un citus atbalsta pasākumus par apzinātību, empātiju, mērķtiecību, komunikāciju.

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālās, emocionālās inteliģences spējas skolēnos pamatizglītības pirmajā posmā, vecākos un skolotājos, lai mazinātu un preventīvi novērstu emocionālās un fiziskās vardarbības riskus. Metodoloģiski sagatavot pedagogus darbam ar pamatstresiem (dusmas, bailes, raizes), izstrādāt un skolās aprobēt mācību materiālus, lai novērstu mobinga riskus skolās, ģimenēs, sabiedrībā Latvijā un pasaulē.

  Kontakti:
  esicentrs.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: BMX nodarbību un sacensību organizēšana jauniešiem.

  Sociālais mērķis: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu; popularizēt sporta un aktīvās atpūtas iespējas, iesaistot tajās pēc iespējas vairāk bērnus, jauniešus un viņu vecākus.

  Kontakti:
  bmxmarupe.lv