5 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Apģērbi, SU /

  Piedāvājums: specializēts apģērbu veikals, kas paredzēts personām ar kustību traucējumiem, piedāvājot pārdomāti veidotu kolekciju, kas paredzēta ratiņkrēslu lietotājiem, protēžu nēsātājiem un tiem, kam nepieciešams rehabilitācijas apģērbs pēc traumas.

  Sociālais mērķis: veicināt cilvēku ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā; ražošanas un produktu izstrādes pakalpojumu sniegšana.

  Kontakti:
  vilbers.com

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Izklaide, SU /

  Piedāvājums: piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagāta nometne Latvijā, ar ļoti piepildītu un radošu programmu bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 16 gadiem.

  Sociālais mērķis: veicināt bērnu un jauniešu talantu un prasmju attīstību, iesaisti un konkurētspēju radošajās industrijas darba tirgū Latvijā un pasaulē. Veicināt dažādu sociālo grupu (bērnu un jauniešu) vidū deju, un dot iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot dzīves kvalitāti un socializēšanās prasmes.

  Kontakti:
  kukaburra.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: atrakciju un atpūtas parka pakalpojumu nodrošināšana.

  Sociālais mērķis: veicināt kopīgu atpūtas iespēju un jēgpilna brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanu pie ūdens ģimenēm un ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti.

  Kontakti:
  ogresvarde.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: privātais bērnudārzs.

  Sociālais mērķis: veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Sniegt ar Montessori pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, šai procesā īstenojot individualizāciju un vērtībizglītību, kas veicina bērnu personības harmonisku izaugsmi, veido veselīgu pašapziņu un sekmē sociālo integrāciju. Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus, veidot projektus, kas saistīti ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmējot ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

  Kontakti:
  mikausis.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: sākumizglītība, pirmsskolas izglītība.

  Sociālais mērķis: uzlabot Ogres un apkārtnes novadu ģimeņu dzīves kvalitāti, veicinot sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos; veicināt un attīstīt formālo un neformālo izglītību, lai uzlabotu ģimeņu dzīves kvalitāti un paaugstinātu viņu lietpratību; rīkot izglītojošas un attīstošas nodarbības vecākiem, bērniem, pedagogiem un interesentiem; veicināt sadarbības un pieredzes apmaiņu ar izglītību saistītām organizācijām Latvijā un Eiropā; veicināt veselīgu dzīvesveidu un izpratni par veselīgu uzturu, ilgtspējīgu attīstību, atbildīgu dzīvesveidu.

  Kontakti: 29149533