3 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: augļu un dārzeņu fasēšana.

  Sociālais mērķis: mazaizsargāto personu iesaistīšana darba tirgū un ražošanas procesos.

  Kontakti: 22334968

 • Piedāvājums: restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

  Kontakti: 25873817

 • Kategorijas: Ražošana, Seniori, SU /

  Piedāvājums: Latvijas senioru un cilvēku ar invaliditāti radītās mākslas lietas – adījumi, māla izstrādājumi, rotas, ādas produkti un līdzīgi, to reklamēšana un pārdošana.

  Sociālais mērķis: palīdzēt senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti pārdot radīto produkciju individuāliem pircējiem un izpildot korporatīvos pasūtījumus, tādējādi palielinot šo sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju ienākumus un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

  Kontakti:
  tiptip.lv