16 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: stikla dizaina studija, kas izveidota kā darba vieta Baltijas stikla māksliniekiem, platforma stikla dizaina produktu radīšanai un pārdošanai.

  Sociālais mērķis: radīt ilgstošu sociālu pozitīvu ietekmi, veicot radošu saimniecisko darbību kultūras daudzveidības un izglītības veicināšanas nodrošināšanai.

  Kontakti:
  glass-point.eu

 • Kategorijas: Izglītība, Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: 3 MĀSAS ir kultūras telpa vēsturiskajā Mākslas darbinieku namā, Vecrīgā.

  Sociālais mērķis: radīt kultūrizglītojošus projektus un veicināt to pieejamību visiem Latvijas bērniem un jauniešiem neatkarīgi no ģimenes ienākumiem un dzīvesvietas, tai skaitā: bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem attālākajos Latvijas punktos, bērnu un jauniešu emocionāli ētiskā izaugsme, radošā potenciāla atraisīšana, intelektuālās attīstības veicināšana, izmantojot teātra, mūzikas un mākslas iespējas.

  Kontakti: 29327853

 • Kategorijas: Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: operetes teātris, nodrošina Latvijas skatītājam iespēju regulāri baudīt pilnvērtīgus plaša muzikālā teātra žanru spektra, t.sk. operešu iestudējumus. 

  Sociālais mērķis: veicināt operetes un muzikālā teātra tradīciju atdzimšanu un attīstību Latvijā, izveidot profesionālu nacionālo Operetes teātri ar trupu, orķestri un savām telpām, popularizēt operetes un muzikālā teātra žanrus, nodrošināt gan latviešu nacionālās, gan pasaules operetes muzikālo izrāžu pieejamību Latvijā, veidot starptautisku sadarbību šo žanru attīstības jomā.

  Kontakti:
  operetesteatris.lv

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nekustāmā īpašuma pārvaldība un tā kopienas attīstība, iesaistes veicināšana. Kustība FREE RIGA pārvērš tukšās ēkas par sabiedrībai noderīgu, publisku telpu. Vienojas ar ēku īpašniekiem, palīdz atvērt tās radošām un sabiedriskām iniciatīvām darbībai uz to laiku, kamēr ēka netiek izmantota.

  Sociālais mērķis: veicināt, organizēt un attīstīt pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju apsaimniekošanu un sociāli atbildīgu revitalizāciju, nodrošinot attīstības platformu kultūras daudzveidības, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un prasmju attīstības, brīvprātīgā darba un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācijai.

  Kontakti:
  freeriga.lv

 • Piedāvājums: dejošanas nodarbības.

  Sociālais mērķis: sniegt sociālus pakalpojumus, veicināt kultūras daudzveidību, veicināt izglītības darbību un veidot iekļaujošu pilsonisko sabiedrību.

  Kontakti:
  dejuskola.lv

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: filmu un video producēšana.

  Sociālais mērķis: ražot mākslas un dokumentālās filmas, raidījumus, reportāžas un citus materiālus, kurās atspoguļoti sociāli nozīmīgi jautājumi un notikumi. Organizēt pasākumus un diskusijas ar skolēniem, studentiem, citām sabiedrības grupām par sociāli aktuāliem jautājumiem, kā arī apmācīt skolēnus un studentus kino veidošanā.

  Kontakti:
  kultfilma.lv