2 meklēšanas rezultāti

  • Piedāvājums: elektroinstalācijas ierīkošana, alternatīvo enerģijas ieguves avotu (saules paneļi, vēja ģeneratori, u.c.) pārdošana un izbūve, lai mazinātu Latvijas tautsaimniecības atkarību no fosilā kurināmā un CO2 izmešus.

    Sociālais mērķis: nodarbināt sociālam atstumtības riskam pakļautos – personas ar invaliditāti, bezdarbniekus, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekus, kas vecāki par 54 gadiem un ilgstošos bezdarbniekus kā arī personas, kurām Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss.

    Kontakti: 29212985

  • Piedāvājums: zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana.

    Sociālais mērķis: sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu nodarbināšana.

    Kontakti: 29498857