13 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izklaide, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums sniedz kultūras pakalpojumus (veido pasākumus un koncertus, rada jaunus kultūras produktus) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Sociālais mērķis: veicināt jauniešu iesaisti un izglītot par kultūras procesiem, stiprināt sociāli iekļaujošu sabiedrību dažādās vecuma grupās un uzlabot dzīves kvalitātes cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sociālās atstumtības riska grupām, veidojot piemērotas kultūras programmas. Vairot samazinātas maksas vai bezmaksas kultūras pakalpojumu pieejamību un socializācijas vajadzības apmierināšanu vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem ar sociālās atstumtības risku.

  Kontakti: 29414158

 • Piedāvājums: deju teātris, kas piedāvā dažāda stila deju šova programmas.

  Sociālais mērķis: caur sportu, deju un mūziku motivēt cilvēkus pārvarēt vēzi un atgūties pēc vēža slimības, sniegt psiholoģisku palīdzību cilvēkiem, kas slimojuši ar vēzi, dalīties ar pieredzes stāstiem un organizēt pasākumus, lai iedvesmojot vēža slimniekus un personas, kas pārcietušas vēzi, uzveikt slimību un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

  Kontakti: 28704865

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: palīdzība grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kā arī darbs ar jauniešiem, organizējot nometnes un izglītības pasākumus, dodot jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku veselīgā un pilnvērtīgā vidē. 

  Sociālais mērķis: kultūras daudzveidības nodrošināšana un vietējās kopienas stiprināšana. Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.

  Kontakti:
  biedribatuvu.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: mūzikas klubs DEPO pastāv kopš 2002. gada 15. marta un ir ilglaicīgākā koncertu vieta Latvijā.

  Sociālais mērķis: nodrošināt kultūras daudzveidību, uzturot koncertu vietu jauniem un vēl plaši nezināmiem mūziķiem, veicināt viņu atpazīstamību.

  Kontakti:
  klubsdepo.lv

 • Piedāvājums: izklaides un atpūtas darbība.

  Sociālais mērķis: iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, nodarbinot personas no sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un kultūras un tūrisma daudzveidības nodrošināšana.

  Kontakti: 26368488

   

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: Ruckas mākslas rezidenču centrs – ir vieta, ko mākslinieki radījuši māksliniekiem. Mākslas izstādes un meistarklases.

  Sociālais mērķis: ar mākslas un radošas izglītības projektu palīdzību sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanā. Veicināt kultūras daudzveidību, organizējot ar sociāli aktuālām tēmām saistītus mākslas un kultūras pasākumus.

  Kontakti:
  rucka.lv

 • Piedāvājums: lauksaimniecība, vēsturisko kultūras mantojuma atjaunošana, ekskursijas Iģenes muižā.

  Sociālais mērķis: veidot labvēlīgu sociālo ietekmi ar radošu saimniecisko darbību.

  Kontakti:
  igenesmuiza.mozello.lv

 • Piedāvājums: izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās.

  Sociālais mērķis: līdzdarboties nozares izaugsmē un veicināt tās reputācijas un kvalitātes attīstību Latgalē un Latvijā kopumā. Integrēt darba tirgū nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus, bezdarbniekus, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekus ar invaliditāti, personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personas no sociāli jūtīgām sabiedrības grupām.

  Kontakti: 22029888

 • Piedāvājums: tiešsaistes platforma, kuras mērķis ir uzklausīt sabiedrības attieksmi un nodrošināt dialoga iespēju starp sabiedrību un politikas veidotājiem.

  Sociālais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijas Republikā un attīstīt publiskus elektroniskās līdzdalības rīkus būtisku pārmaiņu ierosināšanai un sabiedrības viedokļu apvienošanai.

  Kontakti:
  open2vote.eu

 • Kategorijas: Izglītība, Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: 3 MĀSAS ir kultūras telpa vēsturiskajā Mākslas darbinieku namā, Vecrīgā.

  Sociālais mērķis: radīt kultūrizglītojošus projektus un veicināt to pieejamību visiem Latvijas bērniem un jauniešiem neatkarīgi no ģimenes ienākumiem un dzīvesvietas, tai skaitā: bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem attālākajos Latvijas punktos, bērnu un jauniešu emocionāli ētiskā izaugsme, radošā potenciāla atraisīšana, intelektuālās attīstības veicināšana, izmantojot teātra, mūzikas un mākslas iespējas.

  Kontakti: 29327853