15 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izklaide, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums sniedz kultūras pakalpojumus (veido pasākumus un koncertus, rada jaunus kultūras produktus) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Sociālais mērķis: veicināt jauniešu iesaisti un izglītot par kultūras procesiem, stiprināt sociāli iekļaujošu sabiedrību dažādās vecuma grupās un uzlabot dzīves kvalitātes cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sociālās atstumtības riska grupām, veidojot piemērotas kultūras programmas. Vairot samazinātas maksas vai bezmaksas kultūras pakalpojumu pieejamību un socializācijas vajadzības apmierināšanu vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem ar sociālās atstumtības risku.

  Kontakti: 29414158

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Izklaide, SU /

  Piedāvājums: piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagāta nometne Latvijā, ar ļoti piepildītu un radošu programmu bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 16 gadiem.

  Sociālais mērķis: veicināt bērnu un jauniešu talantu un prasmju attīstību, iesaisti un konkurētspēju radošajās industrijas darba tirgū Latvijā un pasaulē. Veicināt dažādu sociālo grupu (bērnu un jauniešu) vidū deju, un dot iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot dzīves kvalitāti un socializēšanās prasmes.

  Kontakti:
  kukaburra.lv

 • Piedāvājums: veikborda un sērfinga nodarbību organizēšana, atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings.

  Sociālais mērķis: veikt saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas.

  Kontakti:
  delawakecamp.com

 • Kategorijas: Izklaide, Kultūra, Māksla, SU /

  Piedāvājums: mūzikas klubs DEPO pastāv kopš 2002. gada 15. marta un ir ilglaicīgākā koncertu vieta Latvijā.

  Sociālais mērķis: nodrošināt kultūras daudzveidību, uzturot koncertu vietu jauniem un vēl plaši nezināmiem mūziķiem, veicināt viņu atpazīstamību.

  Kontakti:
  klubsdepo.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Izklaide, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: izglītības materiālu ražošana, lai bērniem veidojas izpratne par tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. Materiālos parādītas dažādas profesijas, izmantotas iekārtas un dažādi materiāli produktu ražošanā. Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana.

  Sociālais mērķis: veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un, it īpaši, rosina bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM (science, technology, engineering and mathematics) zināšanas un prasmes. Ja sabiedrība jau bērnībā apgūs zināšanas vieglā, iesaistošā formā, tad nākotnē būs drosme un vēlme padziļinātai izziņai jebkuras sarežģītības procesos, kas pozitīvi ietekmē personības veidošanos un iesaistīšanos darba tirgū. Iedvesmot bērnus kļūt par STEM speciālistiem un STEM tehnoloģiju attīstības līderiem. Mudināt bērnus nākotnē savu karjeru saistīt ar inženierzinātnēm.

  Kontakti:
  professorjacino.com

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: glempinga naktsmājas kultūras tūrisma attīstībai Latvijā.

  Sociālais mērķis: veidot izpratni par kultūras tūrismu un sekmēt kultūras tūrisma attīstību, kā arī objektu pieejamību Latvijas reģionos, uzsākot un attīstot jaunu pakalpojumu “Glempinga pop-up kultūras naktsmītne”, organizējot kultūras pasākumu programmu , popularizējot Latvijas kultūras objektus un to piedāvājumu Latvijā, kā arī starptautiskā līmenī, iesaistot Latvijas diasporu.

  Kontakti:
  kulturasturisms.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Izklaide, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratnes veidošana, pakalpojumi un risinājumi izglītības iegūšanas jautājumos un brīvā laika pavadīšanai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, mūžizglītība, neformālās un interešu izglītības attīstība, semināri, lekciju cikli.

  Sociālais mērķis: veicināt cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratni un nepieciešamību bērna augšanas laikā un izglītības iegūšanas procesā.

  Kontakti: 28382308

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: atrakciju un atpūtas parka pakalpojumu nodrošināšana.

  Sociālais mērķis: veicināt kopīgu atpūtas iespēju un jēgpilna brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanu pie ūdens ģimenēm un ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti.

  Kontakti:
  ogresvarde.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: fermeru tirdziņš, vietējās produkcijas un mājražotāju produkcijas tirdzniecības vieta, pasākumu un atpūtas vieta.

  Sociālais mērķis: veicināt Latvijas reģionu zemnieku saimniecību un mājražotāju izaugsmi, veidot saimnieciskajai darbībai labvēlīgus apstākļus un kapacitātes pielielināšanu, nodrošinot produktu savākšanas loģistiku, to saglabāšanu un realizāciju, tai skaitā arī e-vidē. Palielināt vietējo produktu pieejamību tirgū, to konkurētspēju un apjomu, veicināt labvēlīgu sociālo ietekmi uz sabiedrības veselīga uztura paradumiem.

  Kontakti:
  agenskalnatirgus.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: BMX nodarbību un sacensību organizēšana jauniešiem.

  Sociālais mērķis: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu; popularizēt sporta un aktīvās atpūtas iespējas, iesaistot tajās pēc iespējas vairāk bērnus, jauniešus un viņu vecākus.

  Kontakti:
  bmxmarupe.lv