7 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Seniori, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: personu pārvadāšanas pakalpojumi, tai skaitā mērķa grupu personu pārvadājumi.

  Sociālais mērķis: nodrošina sociāli mazākaizsargātām grupām mobilitāti un pakalpojumus, tādējādi uzlabojot šo personu sociālo drošību.

  Kontakti: 22055329

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Seniori, SU /

  Piedāvājums: pasaku studija – radošas un interaktīvas pasaku nodarbības bērniem.

  Sociālais mērķis: veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos un mazināt sociālo atstumtību tām sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas. Sniedz interaktīvas un izglītojošas nodarbības bērniem un senioriem dažādās sociāli nozīmīgās vietās un iestādēs.

  Kontakti:
  gardegunis.mozello.lv

 • Piedāvājums: dienas aprūpes centrs bērniem, pieaugušajiem un senioriem.

  Sociālais mērķis: veicināt sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot sociālās aprūpes iespējas nodrošināšanu, dažādību un pieejamību. Attīstīt un sniegt sociālos pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un organizēt cita veida apmācību savas kompetences ietvaros.

  Kontakti:
  dacagate.lv

 • Kategorijas: Seniori, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nodrošina mājas uzkopšanu, kompanjonu, izbraukumu draugu, asistentu pie ārsta, mājas apstākļos ēst gatavošanu, izklaides aktivitātes, izglītojošos pasākumus un daudz ko citu, kas padara senioru vecumdienas prieka mirkļu un draudzības piesātinātas.

  Sociālais mērķis: veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu piedāvājot pakalpojumus un produktus senioriem un viņu ģimenēm, sabiedrības izglītošanu un izglītošanas iespējas personām, kuras ikdienā dzīvo, strādā un atbalsta seniorus un viņu ģimenes. Organizēt un atbalstīt senioru un viņu ģimeņu mūžizglītību.

  Kontakti:
  happyotto.com/lv

 • Kategorijas: Ražošana, Seniori, SU /

  Piedāvājums: Latvijas senioru un cilvēku ar invaliditāti radītās mākslas lietas – adījumi, māla izstrādājumi, rotas, ādas produkti un līdzīgi, to reklamēšana un pārdošana.

  Sociālais mērķis: palīdzēt senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti pārdot radīto produkciju individuāliem pircējiem un izpildot korporatīvos pasūtījumus, tādējādi palielinot šo sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju ienākumus un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

  Kontakti:
  tiptip.lv

 • Kategorijas: Seniori, SU, Veselība /

  Piedāvājums: veco ļaužu un invalīdu aprūpe, sociālās aprūpes pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: veikt sabiedrības, pirms pensijas un pensijas vecuma, un personām ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumus, nodarbināt invalīdus un bezdarbniekus pirmspensijas vecumā, iedzīvotāju un valsts institūciju, pašvaldību, komerciestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana sabiedriskās dzīves norisēs. Nodrošināt bezatlīdzības palīdzības sniegšanas pakalpojumus trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Vispusīgā sabiedrības veselības veicināšana.

  Kontakti:
  ligotnes.mozello.lv

 • Piedāvājums: sociālās un emocionālās labklājības veicināšana, sociāli mazaizsargāto personu grupām visā Latvijā.

  Sociālais mērķis: sociāli mazaizsargāto personu grupu apzināšana, projektu radīšana šo grupu emocionālās labklājības uzlabošanas un sabiedrības iesaistīšana attiecīgo projektu mērķu sasniegšanai.

  Kontakti:
  engelapasts.lv