SIA “Līgotnes LM”

Kategorijas: Seniori, SU, VeselībaAtrašanās vieta:

Piedāvājums: veco ļaužu un invalīdu aprūpe, sociālās aprūpes pakalpojumi.

Sociālais mērķis: veikt sabiedrības, pirms pensijas un pensijas vecuma, un personām ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumus, nodarbināt invalīdus un bezdarbniekus pirmspensijas vecumā, iedzīvotāju un valsts institūciju, pašvaldību, komerciestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana sabiedriskās dzīves norisēs. Nodrošināt bezatlīdzības palīdzības sniegšanas pakalpojumus trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Vispusīgā sabiedrības veselības veicināšana.

Kontakti:
ligotnes.mozello.lv

Skatīt vēl: