6 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums nodrošina citus informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: palīdzēt cilvēkiem, īpaši personām ar zemu finanšu pratību, personām ar zemiem ienākumiem, imigrantiem, patvēruma meklētājiem, kā arī citiem, kas vēlas uzsākt savu komercdarbību Latvijā, palīdzot viņiem attīstīt personīgās un uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus gūstot praktisku pieredzi metaversa platformā un radot jaunuzņēmumu kopienu, kas ir motivēta vienam otru atbalstīt.

  Kontakti: 26143930

 • Kategorijas: Bērni, IT, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums, izmantojot virtuālās realitātes sniegtās iespējas bērniem drošā vidē, cenšas padarīt funkcionālo speciālistu darbu efektīvāku un kopējo rehabilitācijas procesu iesaistošāku, ļaujot viņiem ietaupīt gan materiālos, gan emocionālos resursus.

  Sociālais mērķis: uzlabot bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti un adaptācijas spējas, dažādu prasmju savlaicīgas un iesaistošas attīstīšanas. Nodrošināt zinātnē balstītu, kvalitatīvu nodarbību pieejamību bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, integrēt viņus sabiedrībā.

  Kontakti:
  vreach.eu

 • Piedāvājums: dizaina un programmatūras digitālie pakalpojumi, kas ir pilnībā elastīgi un jaudīgi. Īpašu programmatūru ražošana IT, CRM sistēmām, tīmekļa lietojumprogrammu izstrādei un citiem.

  Sociālais mērķis: palīdzēt start-up uzņēmumiem un citiem tehnoloģiju uzņēmumiem paātrināt jaunu tīmekļa tehnoloģiju ieviešanu, veidot uz patērētājiem orientētas lietotnes, kā arī uzņēmuma līmeņa biznesa risinājumus.

  Kontakti:
  craftful.lv

 • Kategorijas: Darba integrācija, IT, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: IT konsultācijas un mājaslapu izveidi privātpersonām, biedrībām un mazajiem uzņēmumiem.

  Sociālais mērķis: darba integrācijas sociālā uzņēmuma attīstība, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

  Kontakti:
  labojam.lv

 • Kategorijas: IT, Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: programmēšanas nodarbības 1.-9. klašu skolēniem un viņu skolotājiem.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Latvijas skolēniem pieeju mūsdienīgai tehnoloģiju izglītībai, īstenojot dažādus izglītojošus programmēšanas pasākumus un mācību kursus gan skolēniem, gan tehnoloģiju jomu skolotājiem.

  Kontakti:
  learnit.lv

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Vigo ir digitālās rehabilitācijas programma insultu pārcietušajiem, kas ir pieejama planšetdatorā – savas mājas ērtībā un piemērota arī lietotājiem bez tehnoloģiskām priekšzināšanām.

  Sociālais mērķis: ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību veicināt insulta pārcietušo cilvēku atlabšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.

  Kontakti:
  vigo.health