210 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Izglītība, SU /

  Piedāvājums: digitālo prasmju apguve komfortablā vidē, kur studenti tiešsaistē apgūst pieprasītas profesijas, lai veidotu karjeru digitālajā vidē, attīstītu savu biznesu.

  Sociālais mērķis: veicināt pieaugušo izglītību un sociālo iekļaušanu darba tirgū, veicinot ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, ka arī uzņēmējdarbības attīstību.

  Kontakti:
  most-education.lv

 • Kategorijas: Kultūra, SU /

  Piedāvājums: zaļa pasākumu vieta Pierīgā, kuru ieskauj 4ha liels parks. Muiža ir mājvieta skaistiem notikumiem, plaukstošām sadarbībām un radošam dzīvespriekam! Telpas fotosesijām, kāzām, jubilejām, semināriem un citiem kopābūšanas notikumiem.

  Sociālais mērķis: nodrošināt Rāmavas Depkina muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, veicinot nevalstisko organizāciju sadarbību un organizējot daudzveidīgus kultūras un mākslas notikumus; nodrošināt iespēju cilvēkiem no sociālā riska grupām gūt dzīvei nepieciešamās iemaņas un prasmes; vides aizsardzība.

  Kontakti:
  ramavasmuiza.lv

 • Kategorijas: Apģērbi, SU /

  Piedāvājums: specializēts apģērbu veikals, kas paredzēts personām ar kustību traucējumiem, piedāvājot pārdomāti veidotu kolekciju, kas paredzēta ratiņkrēslu lietotājiem, protēžu nēsātājiem un tiem, kam nepieciešams rehabilitācijas apģērbs pēc traumas.

  Sociālais mērķis: veicināt cilvēku ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā; ražošanas un produktu izstrādes pakalpojumu sniegšana.

  Kontakti:
  vilbers.com

 • Kategorijas: SU, Veselība /

  Piedāvājums: fizioterapijas prakse, kas piedāvā pacientiem kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus, kuri ir balstīti uz zinātniski pierādītām ārstēšanas metodēm. Ar vingrinājumu un manuālās terapijas palīdzību ārstē muguras, galvas, locītavu un muskuļu sāpes, palīdzot uzlabot pacientu dzīves kvalitāti.

  Sociālais mērķis: veicina sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicot saimniecisko darbību un sniedzot fizioterapijas pakalpojumus, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas veselības aprūpes jomā.

  Kontakti:
  physiohealth.lv

 • Kategorijas: Sports, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas plāno radīt platformu, kurā ikviens lietotājs var atrast tuvumā esošās fiziskās aktivitātes, vai izveidot savu aktivitāti, lai piesaistītu citus sportot gribētājus.

  Sociālais mērķis: uzlabot iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības stāvokli, iesaistot fiziskās aktivitātēs dažādas sabiedrības mērķu grupas – sākot ar bērniem, beidzot ar vientuļiem senioriem vai cilvēkiem ar invaliditāti.

  Kontakti: 29964447

 • Kategorijas: Seniori, Sociālie pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: personu pārvadāšanas pakalpojumi, tai skaitā mērķa grupu personu pārvadājumi.

  Sociālais mērķis: nodrošina sociāli mazākaizsargātām grupām mobilitāti un pakalpojumus, tādējādi uzlabojot šo personu sociālo drošību.

  Kontakti: 22055329

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: palīdz atklāt smaržu pasaules maģiju veidojot smaržu medijus masveida lietošanai ar mērķi uzlabot cilvēka emocionālo, fizioloģisko un atmiņu pieredzi.

  Sociālais mērķis: attīstīt smaržu ierakstīšanas tehnoloģijas, kas ļauj saglabāt smaržas nākamajām paaudzēm.

  Kontakti:
  scenttech.lv

 • Kategorijas: Darba integrācija, SU /

  Piedāvājums: kokapstrādes uzņēmums Valmieras cietuma teritorijā.

  Sociālais mērķis: ieslodzīto vai personu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, nodarbinātības veicināšana.

  Kontakti: 29563360

 • Kategorijas: Mazumtirdzniecība, SU /

  Piedāvājums: veselīgās pārtikas veikals, bērniem un videi veselīgi našķi. Lekcijas un praktiskie semināri, izziņas stendi un meistarklases klātienē un attālināti. 

  Sociālais mērķis: popularizē dabai draudzīgu dzīvesveidu un veido izglītojošas aktivitātes par mazajiem soļiem ilgtspējīgas ikdienas virzienā, tādējādi sekmējot veselīgu dzīvesveidu. Mazina nepārstrādājamu atkritumu pieaugumu Latvijā un pasaulē, veicinot to atkārtotu pārstrādi par derīgiem izejmateriāliem.

  Kontakti:
  ieber.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas izveidos izglītošanās un attīstības centru dažādu vecumu cilvēkiem.

  Sociālais mērķis: organizēt alternatīvu pedagoģisko metožu ieviešanu bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītībā, piedāvājot individuālus risinājumus zināšanu apguvei, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas bērnu spējas nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Montesori pedagoģijas un mūzikas kabineta izveide. Organizēt neformālās apmācības aktivitātes, kas saistītas ar interesentu hobijiem, pašattīstību un nepieciešamo prasmju un pieredzes iegūšanu personības attīstībai un iekļaušanai sabiedrībā, radot pozitīvu sociālo ietekmi.

  Kontakti: 25651516