98 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: ar tūrisma palīdzību veicinās mazapdzīvotu vietu attīstību un Ances pagasta vietējās kopienas saglabāšanu.

  Kontakti: 26826839

 • Piedāvājums: augļu un dārzeņu fasēšana.

  Sociālais mērķis: mazaizsargāto personu iesaistīšana darba tirgū un ražošanas procesos.

  Kontakti: 22334968

 • Piedāvājums: kokapstrādes pakalpojumi – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana.

  Sociālais mērķis: sabiedrības darbības sociālais mērķis ir ieslodzīto vai personu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, nodarbinātības veicināšana.

  Kontakti: 29433853

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: Lai minētos mērķus īstenotu, Sabiedrība veidos topošo un jauno zinātnieku atbalsta centru.

  Sociālais mērķis: sniegt ieguldījumu topošo un jauno zinātnieku zinātniskā potenciāla – viņu zinātniskās karjeras attīstībā, veicinot viņu zinātnisko, profesionālo, personisko attīstību un izaugsmi, labklājību, atbalstu ģimenēm, lai veicinātu gan augstākās izglītības attīstību, gan sniegtu tādējādi atbalstu zinātnei Latvijā kopumā.

  Kontakti: 29995816

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums nodrošina citus informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: palīdzēt cilvēkiem, īpaši personām ar zemu finanšu pratību, personām ar zemiem ienākumiem, imigrantiem, patvēruma meklētājiem, kā arī citiem, kas vēlas uzsākt savu komercdarbību Latvijā, palīdzot viņiem attīstīt personīgās un uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus gūstot praktisku pieredzi metaversa platformā un radot jaunuzņēmumu kopienu, kas ir motivēta vienam otru atbalstīt.

  Kontakti: 26143930

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: uzņēmums sniedz ārstnieciskās aprūpes pakalpojumus.

  Sociālais mērķis: nodrošināt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu mobilajā kabinetā un mājas vizītēs.

  Kontakti: 29621741

 • Piedāvājums: dārzeņu un sēklu audzēšana.

  Sociālais mērķis: sociālā uzņēmējdarbība, sociāli mazaizsargāto personu iesaistīšana darba tirgū.

  Kontakti: 20391153

 • Piedāvājums: elektroinstalācijas ierīkošana, alternatīvo enerģijas ieguves avotu (saules paneļi, vēja ģeneratori, u.c.) pārdošana un izbūve, lai mazinātu Latvijas tautsaimniecības atkarību no fosilā kurināmā un CO2 izmešus.

  Sociālais mērķis: nodarbināt sociālam atstumtības riskam pakļautos – personas ar invaliditāti, bezdarbniekus, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekus, kas vecāki par 54 gadiem un ilgstošos bezdarbniekus kā arī personas, kurām Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss.

  Kontakti: 29212985

 • Piedāvājums: veikborda un sērfinga nodarbību organizēšana, atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings.

  Sociālais mērķis: veikt saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas.

  Kontakti:
  delawakecamp.com

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: moderna un pieejama klīnika visai ģimenei, kas piedāvā augsta līmeņa medicīnisko pakalpojumu klāstu.

  Sociālais mērķis: sniegt pacientiem iespēju saņemt tūlītēju ambulatoro aprūpi un nodrošināt vieglu piekļuvi augsta standarta medicīnas pakalpojumiem ērtā un pieejamā vidē katru dienu laikā no 7:00 līdz 23:00, ieskaitot brīvdienas. Tāpat “Minute Clinic” mērķis ir piedāvāt modernus un ērtus risinājumus attālinātas palīdzības sniegšanā, kā arī piedāvāt mājas izbraukumus – it īpaši tādām sociālām mērķa grupām kā personām ar invaliditāti un vecākiem vai aizbildņiem, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti.

  Kontakti:
  1min.lv