97 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: operetes teātris, nodrošina Latvijas skatītājam iespēju regulāri baudīt pilnvērtīgus plaša muzikālā teātra žanru spektra, t.sk. operešu iestudējumus. 

  Sociālais mērķis: veicināt operetes un muzikālā teātra tradīciju atdzimšanu un attīstību Latvijā, izveidot profesionālu nacionālo Operetes teātri ar trupu, orķestri un savām telpām, popularizēt operetes un muzikālā teātra žanrus, nodrošināt gan latviešu nacionālās, gan pasaules operetes muzikālo izrāžu pieejamību Latvijā, veidot starptautisku sadarbību šo žanru attīstības jomā.

  Kontakti:
  operetesteatris.lv

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: nekustāmā īpašuma pārvaldība un tā kopienas attīstība, iesaistes veicināšana. Kustība FREE RIGA pārvērš tukšās ēkas par sabiedrībai noderīgu, publisku telpu. Vienojas ar ēku īpašniekiem, palīdz atvērt tās radošām un sabiedriskām iniciatīvām darbībai uz to laiku, kamēr ēka netiek izmantota.

  Sociālais mērķis: veicināt, organizēt un attīstīt pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju apsaimniekošanu un sociāli atbildīgu revitalizāciju, nodrošinot attīstības platformu kultūras daudzveidības, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un prasmju attīstības, brīvprātīgā darba un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācijai.

  Kontakti:
  freeriga.lv

 • Kategorijas: IT, Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: Vigo ir digitālās rehabilitācijas programma insultu pārcietušajiem, kas ir pieejama planšetdatorā – savas mājas ērtībā un piemērota arī lietotājiem bez tehnoloģiskām priekšzināšanām.

  Sociālais mērķis: ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību veicināt insulta pārcietušo cilvēku atlabšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.

  Kontakti:
  vigo.health

 • Piedāvājums: dejošanas nodarbības.

  Sociālais mērķis: sniegt sociālus pakalpojumus, veicināt kultūras daudzveidību, veicināt izglītības darbību un veidot iekļaujošu pilsonisko sabiedrību.

  Kontakti:
  dejuskola.lv

 • Piedāvājums: izveidots, lai savienotu Latvijas saimnieku, tā produktu un pircēju, kuram produkti ir radīti.

  Sociālais mērķis: uzlabot Latvijas reģionu kopienu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un Latvijas reģionu mazo saimniecību un mājražotāju konkurētspēju.

  Kontakti:
  svaigi.lv

 • Kategorijas: Kultūra, Māksla, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: filmu un video producēšana.

  Sociālais mērķis: ražot mākslas un dokumentālās filmas, raidījumus, reportāžas un citus materiālus, kurās atspoguļoti sociāli nozīmīgi jautājumi un notikumi. Organizēt pasākumus un diskusijas ar skolēniem, studentiem, citām sabiedrības grupām par sociāli aktuāliem jautājumiem, kā arī apmācīt skolēnus un studentus kino veidošanā.

  Kontakti:
  kultfilma.lv

 • Piedāvājums: tekstilizstrādājumu ražošana.

  Sociālais mērķis: radot preces un sniedzot pakalpojumus atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

  Kontakti: 29897601

   

 • Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: emocionālā intelekta centrs ”Cilvēkam” 10 gadu laikā realizējis vairāk nekā 2000 dažādas mācību programmas un lekcijas. Uzņēmums piedāvā online un klātienes kursus ikvienam ”Atrodi Savu Aizraušanos” un ”Emocionālais intelekts”, kā arī mācību treniņus skolām un uzņēmumiem.

  Sociālais mērķis: Latvijas pirmsskolu, vispārējās izglītības iestāžu un augstskolu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana komunikācijas, sadarbības, empātijas, stresa vadības, motivētības, apzinātības, pārmaiņu vadības un citās emocionālā intelekta prasmēs. Latvijas jauniešu tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana komunikācijas, sadarbības, empātijas, stresa vadības, motivētības, apzinātības, pārmaiņu vadības un citās emocionālā intelekta prasmēs.

  Kontakti:
  cilvekam.lv

 • Piedāvājums: nodrošina daudzveidīgus zvanu centra pakalpojumus augstākajā kvalitātē, zvanu centra komandu veido kvalificēti speciālisti visdažādākajā jomās, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu un profesionālu pakalpojumu jebkuras nozares biznesam.

  Sociālais mērķis: darba iespēju radīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem, bezdarbniekiem vecuma grupā 50 gadi un vairāk, jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, kā arī sociālās atstumtības riska grupām. Veicināt samazinātas maksas vai bezmaksas tālruņa līnijas izveidošanu un socializācijas vajadzības apmierināšanu vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem ar sociālās atstumtības risku.

  Kontakti:
  sonido.lv

 • Kategorijas: Izklaide, Pakalpojumi, SU /

  Piedāvājums: tūrisma aģentūra

  Sociālais mērķis: attīstīt sociālo un medicīnas tūrismu Latgales reģionā.

  Kontakti:
  viktorijatravel.lv