74 meklēšanas rezultāti

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Jaunieši, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: pirmsskolas un pamatizglītība, jauniešu nometnes, skolotāju profesionālās pilnveides kursi.

  Sociālais mērķis: atbalstīt konkurētspējīgas, inovatīvas un radošas izglītības attīstību un pieejamību Latvijā, atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību, veicināt pilsoniskās sabiedrības sociālo procesu izpratni, tās izglītošanu, attīstību un integrāciju, nodrošināt vispusīgas izglītošanās un alternatīvas apmācības iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, t.sk. arī bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi: praktiskajā pedagoģiskajā darbībā un mācību materiālu izveidē.

  Kontakti:
  domdaris.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Ražošana, SU /

  Piedāvājums: piedāvā unikālu inovatīvu attīstošo metodi un instrumentus (līdzsvara platformas u.c.), kuru pamatā ir līdzsvars un kustību koordinācija. Ar metodes palīdzību bērns efektīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Pedagoģiskās intervences platformas ļauj mācīties viegli un kustībā.

  Sociālais mērķis: veicināt mūsdienu bērnu vajadzībām atbilstošu izglītības vidi. Uzņēmums nodrošina pirmsskolas izglītību, attīstības centra pakalpojumus un izglītības personāla izglītošanu par Barboleta metodes ieviešanu mācību procesā.

  Kontakti:
  barboleta.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: pirmsskolas izglītība, kas palīdz attīstīt sociālās uzņēmējdarbības dažādas nozares, iesaistot sociālā uzņēmējdarbībā skolas audzēkņus, to vecākus un sociāli atstumtās grupas, ieskaitot pensionārus, vientuļos vecākus, mātes pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma un citas sociāli atstumtas grupas. Attīstīt mūžizglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas pieaugušajiem, lai sasniegtu sociālos mērķus un paplašinātu sabiedrības apziņas līmeni.

  Sociālais mērķis: attīstīt vispārējās izglītības iestādi ar profesionālu ievirzi no pirmsskolas līdz vidusskolai ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši tikumiskajiem principiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai un paraugs izglītības sistēmas pilnveidošanai. Izglītības procesā integrēt bērnus ar īpašām vajadzībām, tajā skaitā bērnus ar garīga rakstura traucējumiem starp veseliem bērniem. Ievadīt sociāli atstumtās grupas darba tirgū, tajā skaitā pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem.

  Kontakti:
  sirdsapzinasskola.lv

 • Piedāvājums: mācību iestāde „SMAIDS” piedāvā daudzpusīgas iespējas iegūt zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā skolniekiem, iesācējiem, IT speciālistiem, uzņēmējiem, kā arī privātu un valsts uzņēmumu vadītājiem. Tāpat sniedz dažādus kiberdrošības pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem.

  Sociālais mērķis: veicot saimniecisko darbību rast labvēlīgu sociālo ietekmi un risināt sabiedrībā esošās sociālās problēmas.

  Kontakti: 27771848