34 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: sniegt personām ar funkcionāliem traucējumiem palīdzību tehnisko palīglīdzekļu iegādē, uzturēšanā un uz viņu vajadzībām balstītu mājokļu iekšējās un ārējās vides pielāgošanas procesā.

  Sociālais mērķis: prioritāri uzņēmuma darbībā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīt personas ar funkcionāliem traucējumiem (invalīdi ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem), sniegt sociālā darba un citus tiesību aktos noteiktos sociālos pakalpojumus, kā arī palielināt kvalitatīvu, institucionālajai aprūpei un uz sabiedrību vajadzībām balstītu, alternatīvu sociālo pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālā riska mērķa grupām.

  Kontakti:
  sinoparks.lv

 • Piedāvājums: attālās brīdināšanas sistēma, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar jūsu mīļajiem neparedzētās situācijās, kad nepieciešama medicīniska palīdzība. Pakalpojums ļauj saņemt palīdzību tieši brīdī, kad tas ir nepieciešams, sniedz informatīvu atbalstu visu diennakti, kā arī palīdz cilvēkiem, kuri vecuma, hronisku slimību vai funkcionālu traucējumu dēļ riskē nokļūt bezpalīdzīgā stāvoklī.

  Sociālais mērķis: veicināt un atbalstīt mērķa grupu pārstāvju integrēšanu darba tirgū, celt labklājības līmeni un sniegt dažāda veida sociālos pakalpojumus, veicinot sociālā servisa attīstību Latvijā.

  Kontakti:
  dzivibaspoga.lv

 • Piedāvājums: sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (psihologs, audiologopēds, fizioterapeits, kanisterapija), kā arī ģimenes asistenta pakalpojumi un uzticības tālruņa (27779902) uzturēšana.

  Sociālais mērķis: pakalpojumi tiek sniegti bērniem un pieaugušajiem, dažādām atstumtības riskam pakļautām personām, tajā skaitā vardarbībā cietušajiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, personām ar garīgā rakstura traucējumiem, funkcionāliem traucējumiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem u.c.

  Kontakti:
  domusatbalsts.lv

 • Piedāvājums: mācību iestāde „SMAIDS” piedāvā daudzpusīgas iespējas iegūt zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā skolniekiem, iesācējiem, IT speciālistiem, uzņēmējiem, kā arī privātu un valsts uzņēmumu vadītājiem. Tāpat sniedz dažādus kiberdrošības pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem.

  Sociālais mērķis: veicot saimniecisko darbību rast labvēlīgu sociālo ietekmi un risināt sabiedrībā esošās sociālās problēmas.

  Kontakti: 27771848