SIA “Iespēja izaugsmei”

Kategorijas: Sociālie pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: speciālistu pakalpojumi alternatīvajā izglītībā, uzvedības terapijā, logopēdijā, kā arī konsultācijas ģimenēm un speciālistiem par bērna attīstības veicināšanu.

Sociālais mērķis: atbalsta sistēmas izveidošana nelabvēlīgā situācijā nonākušām personām – bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, bērniem ar sociāla rakstura traucējumiem, veselības problēmām, vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti un sociāla rakstura traucējumiem. Nodrošina agrīno atbalstu alternatīvajā izglītībā un sociālajā jomā personām ar invaliditāti, sociāla rakstura problēmām, veselības traucējumiem.

Kontakti:
iespejaizaugsmei.id.lv

Skatīt vēl: