SIA “Iespēju tilts Plus”

Kategorijas: Darba integrācija, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: jaundibināts uzņēmums, kas darbosies darba integrācijas jomā, radīs jaunas darba vietas mērķa grupas personām.

Sociālais mērķis: veicināt sociālo uzņēmējdarbību un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, to iesaistīšana darba tirgū, radot darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Veikt sociāla rakstura aprūpes pakalpojumu izveidi Vidzemes reģionā.

Kontakti: 26336260

Skatīt vēl: