SIA “Ligero”

Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: uzņēmums rīko darba iespēju festivālu “Visiem!”, kur tiek nodrošināta iespēja brīvā atmosfērā satikties darba devējiem un darba ņēmējiem. Pasākuma laikā darba meklētāji var iejusties dažādu profesiju pārstāvju lomā, bet darba devēji – uzsākt sarunas ar potenciālajiem darbiniekiem.

Sociālais mērķis: darba iespēju radīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, it īpaši jauniešiem no reģioniem un cilvēkiem ar invaliditāti, izveidojot sistēmu, kurā tiek savienoti darba ņēmēji ar darba devējiem.

Kontakti:
ligero.lv

Skatīt vēl: