SIA “Ievirze”

Kategorijas: Izglītība, Pakalpojumi, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: automobiļu apkope un remonts.

Sociālais mērķis: organizēt un nodrošināt individuālās tehniskās ievirzes nodarbības personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, personām ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošām pilngadīgām personām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, bezdarbniekiem, kuriem ir apgādājamie, bezdarbniekiem, kas vecāki par 54 gadiem un ilgstošiem bezdarbniekiem pamatiemaņu iegūšanai darbā ar dažādu tehniku un instrumentiem, kas veicinās tālākizglītību un patstāvīga darba atrašanu. Nodrošināt lauku iedzīvotājiem nepieciešamo automobiļu, smagās tehnikas un dažāda veida aparatūras nomu, remontu un pakalpojumu sniegšanu. Veicināt un attīstīt jauniešu tehnisko un radošo domāšanu, piedāvājot praktiskas un izglītojošas dažādu jomu ievirzes, un nodarbības tehnikas darbnīcā un muzejā.

Kontakti: 29186717

 

Skatīt vēl: