SIA “Pietura ģimenei”

Kategorijas: Bērni, Izglītība, SUAtrašanās vieta:

Piedāvājums: sākumizglītība, pirmsskolas izglītība.

Sociālais mērķis: uzlabot Ogres un apkārtnes novadu ģimeņu dzīves kvalitāti, veicinot sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos; veicināt un attīstīt formālo un neformālo izglītību, lai uzlabotu ģimeņu dzīves kvalitāti un paaugstinātu viņu lietpratību; rīkot izglītojošas un attīstošas nodarbības vecākiem, bērniem, pedagogiem un interesentiem; veicināt sadarbības un pieredzes apmaiņu ar izglītību saistītām organizācijām Latvijā un Eiropā; veicināt veselīgu dzīvesveidu un izpratni par veselīgu uzturu, ilgtspējīgu attīstību, atbildīgu dzīvesveidu.

Kontakti: 29149533

Skatīt vēl: