3 meklēšanas rezultāti

 • Piedāvājums: piedāvā informatīvi izglītojošus materiālus par runas, valodas un saskarsmes prasmju attīstību, tādejādi palīdzot mazināt funkcionālos ierobežojumus, veicinot cilvēku neatkarību ikdienas aktivitātēs un dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

  Sociālais mērķis: nodrošināt runas, valodas un saskarsmes prasmju attīstīšanas nodarbības bērniem ar dažādas etioloģijas runas un valodas traucējumiem, kā arī piedāvāt informatīvi izglītojošus materiālus par runas un valodas prasmju attīstību, tādejādi palīdzot mazināt funkcionālos ierobežojumus, veicinot cilvēku neatkarību ikdienas aktivitātēs un dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

  Kontakti: 

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālu apmācības pieeju.

  Sociālais mērķis: kvalitatīva un ilgtspējīgas sabiedrības modelim atbilstoša kopveseluma pieeja izglītībā, kur bērns, ģimene, skola un pedagogs ir vienota komanda ar kopīgiem mērķiem un uzdevumiem veiksmīgai personas pašrealizācijai. Organizēt pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgus pasākumus un iesaistīties projektos, kuri veido pozitīvu sociālo ietekmi ilgtermiņā gan skolas un tās kopienas cilvēkiem, gan novada un Latvijas mērogā.

  Kontakti:
  brivaskola.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums piedāvā pirmsskolas izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot “Latviešu ābecei”, ekoskolas, “STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu” un Klusuma skolas principus. Notiek kokapstrādes, robotikas, angļu valodas nodarbības u. c. aktivitātes.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības un atbildīgas sabiedrības attīstību, izveidot un attīstīt izglītojošu un radošu vietu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem (tai skaitā, ar īpašām vajadzībām), radīt un uzturēt kompetenču pieejā balstītu alternatīvu izglītības iestādi, nodrošinot audzēkņu izaugsmi saskaņā ar Montessori pedagoģijas pamatprincipiem, sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā, kā arī veicināt bērnu un apkārtējās sabiedrības izpratni par ekoloģisku un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

  Kontakti:
  kiparunams.lv