Sociālā uzņēmējdarbība sevī ietver preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, vienlaikus izmantojot uzņēmējdarbības metodes. Par galveno mērķi izvirzīts – risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēdējos gados ievērojami attīstījusies – audzis sociālo uzņēmumu skaits, arī pārstāvēto jomu loks ir plašs. Katalogā apkopoti Latvijā reģistrētie sociālie uzņēmumi, izdalot tos 17 darbības sfērās. Pieejama informācija par uzņēmuma sociālo mērķi un kontaktinformācija.

 • Piedāvājums: izglītības atbalsta pakalpojumi.

  Sociālais mērķis: apmācīt bērnus un jauniešus kā pareizi jāsniedz pirmā palīdzība negadījumos, lai ievērojami samazinātos traumu un negadījumu briesmīgās sekas un lielais mirstības skaits Latvijā.

  Kontakti:
  avlats.lv

 • Piedāvājums: bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana.

  Sociālais mērķis: nodarbināt un palīdzēt invalīdiem, bāreņiem, kā arī veicināt veselīgu dzīves veidu, izglītojot sabiedrību par veselīgu pārtikas produktu priekšrocībām pret neveselīgiem pārtikas produktiem.

  Kontakti:
  bioveikals.com

 • Kategorijas: Izklaide, Kultūra, SU /

  Piedāvājums: uzņēmums sniedz kultūras pakalpojumus (veido pasākumus un koncertus, rada jaunus kultūras produktus) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Sociālais mērķis: veicināt jauniešu iesaisti un izglītot par kultūras procesiem, stiprināt sociāli iekļaujošu sabiedrību dažādās vecuma grupās un uzlabot dzīves kvalitātes cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sociālās atstumtības riska grupām, veidojot piemērotas kultūras programmas. Vairot samazinātas maksas vai bezmaksas kultūras pakalpojumu pieejamību un socializācijas vajadzības apmierināšanu vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem ar sociālās atstumtības risku.

  Kontakti: 29414158

 • Kategorijas: Izglītība, SU, Veselība /

  Piedāvājums: intelekta attīstības centrs piedāvā zinātniski pārbaudītus risinājumus kognitīvo spēju uzlabošanai kā bērniem, tā pieaugušajiem, izmantojot neirobioloģiskās atgriezeniskās saites metodi, jeb neirofīdbeku.

  Sociālais mērķis: atbalstīt bērnus un pieaugušos ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām, kā piemēram: nodrošinot attīstības speciālistu konsultācijas, ražojot un tirgojot attīstošus materiālus, iekārtas un spēles, kā arī nodrošināt šīm grupām nepieciešamās apmācības.

  Kontakti:
  intelektacentrs.lv

 • Kategorijas: Bērni, Izglītība, Ražošana, SU /

  Piedāvājums: piedāvā unikālu inovatīvu attīstošo metodi un instrumentus (līdzsvara platformas u.c.), kuru pamatā ir līdzsvars un kustību koordinācija. Ar metodes palīdzību bērns efektīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Pedagoģiskās intervences platformas ļauj mācīties viegli un kustībā.

  Sociālais mērķis: veicināt mūsdienu bērnu vajadzībām atbilstošu izglītības vidi. Uzņēmums nodrošina pirmsskolas izglītību, attīstības centra pakalpojumus un izglītības personāla izglītošanu par Barboleta metodes ieviešanu mācību procesā.

  Kontakti:
  barboleta.lv

 • Kategorijas: Pakalpojumi, SU, Veselība /

  Piedāvājums: attīstošas nodarbības siltajos graudos bērniem un pusaudžiem no 1,5-15 gadu vecuma ar mērķi mazināt stresu un uzlabot vispārīgo attīstību. Graudi rada impulsus uz ādas receptoriem, pa nervu ceļiem nonāk smadzenēs, mazinot stresa radītos hormonus, uzlabojot ādas asins apgādi, vielmaiņas procesus un līdzsvarojot smadzeņu darbību. Pēc nodarbībām pilnveidojas runas spējas, uzlabojas miegs un tā kvalitāte, mazinās muskuļu sasprindzinājums, trauksme, uzlabojas spējas adaptēties, sadarboties, saprast un regulēt emocijas.

  Sociālais mērķis: veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicot saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi.

  Kontakti:
  linktr.ee/laimesbloda

 • Kategorijas: Jaunieši, Sports, SU /

  Piedāvājums: klientiem tiek piedāvāti interešu izglītības, fiziskās veselības un emocionālās attīstības veicinoši pakalpojumi, deju un fitnesa nodarbības un nometnes.

  Sociālais mērķis: veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību un atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību.

  Kontakti:
  benefitpro.lv

 • Kategorijas: Jaunieši, SU, Veselība /

  Piedāvājums: pusaudžu un jauniešu mentālās veselības platforma, kurā apvienot speciālistus ar mērķi veidot labāku un pieejamāku mentālās veselības aprūpes sistēmu Latvijas pusaudžiem.

  Sociālais mērķis: sniegt mūsdienīgu, uz zinātniskajiem pierādījumiem psihosociālo rehabilitāciju bērniem un pusaudžiem, kuru īsteno dažādi veselības aprūpes un sociālā darba speciālisti.

  Kontakti:
  pusaudzucentrs.lv

 • Piedāvājums: palīdz tuviniekiem un policijai meklēt bezvēsts pazudušos cilvēkus.

  Sociālais mērķis: zvanu centra izveide, lai palīdzētu personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

  Kontakti:
  bezvests.lv

 • Kategorijas: Izglītība, Jaunieši, SU /

  Piedāvājums: piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku: gan muzicējot, gan organizējot dažādus pasākumus, tematiskos vakarus, koncertus, kā arī popularizē dažāda veida brīvprātīgo darbu bērniem un jauniešiem. Tiek piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes – nometnes, projektu darbnīcas, meistarklases, lekcijas.

  Sociālais mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un alternatīvu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Veicināt sociāli mazaizsargāto grupu (bērni, jaunieši, nepilnās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, etniskās minoritātes) integrāciju un pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā. Nodrošināt iespēju muzikāli un radoši pašrealizēties bērniem, jauniešiem un ģimenēm (t.sk. maznodrošinātām personām). Nodrošināt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, vienlaikus sniedzot izpratni par būtiskām kultūras un sabiedrības vērtībām. Nodrošināt materiāltehnisko bāzi mērķu realizēšanai. Veidot, piesaistīt un apmācīt kvalificētu personālu.

  Kontakti:
  bjmk.lv